“ruimte voor dialoog tussen wetenschappers, praktijk en de samenleving”

Bericht van de Netspar-directie

Al sinds 2005 wijden we ons aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland. Afgelopen jaar werd meer dan eens duidelijk dat het debat rondom pensioen leeft. Bij onze partners, in de media en in de samenleving. Het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen stond centraal in 2022. Nieuwe onderzoeksvragen die resulteerden in papers, in kennissessies bij partners (voor verdieping op een specifiek onderwerp) en in toegankelijke podcasts waarin wetenschap en praktijk met elkaar het gesprek voerden. De Wet toekomst pensioenen raakte ons allemaal.

Onderzoek
De onderzoeken die wij het afgelopen jaar uitvoerden en faciliteerden, kenden een brede variëteit aan thema’s. In 2022 publiceerden we 146 papers over onder andere juridische aspecten, duurzaamheid, communicatie en de arbeidsmarkt. In het multidisciplinair onderzoek kijken we vanuit verschillende invalshoeken naar actuele vraagstukken.

Partnernetwerk
Vorig jaar verwelkomden we maar liefst vijf nieuwe partners. SPH, pensioenfonds IBM, BNP Paribas, BPL Pensioen en Zwitserleven traden toe tot ons netwerk. Zij brachten nieuwe expertise met zich mee en zorgden voor een nieuwe dynamiek en andere invalshoeken.

Lisa Brüggen
Algemeen directeur Netspar

Raad van Toezicht
We namen in het najaar afscheid van Wouter Bos als voorzitter van Raad van Toezicht. Annette Mosman en Inge van den Doel namen de honneurs ad interim waar. Inmiddels is Corien Wortmann-Kool benoemd als nieuwe voorzitter. De Raad van Toezicht en directie van Netspar hebben in 2022 wederom op zeer constructieve wijze samengewerkt.

Interactie
In 2022 introduceerden we een nieuw type event: de Ronde Tafel Conferenties. Kennissessies waarin we op verzoek van onze partners de interactie tussen wetenschap en praktijk versterken rondom een actueel thema. Er zijn vier Ronde Tafel Conferenties geweest over pensioencommunicatie, nabestaandenpensioen, invaren en risicohouding.

Verbinden
Wetenschap en praktijk verbinden, daar zit onze toegevoegde waarde. Dat komt het sterkst tot uiting in de vele onderzoeken, alsook in de bijeenkomsten die we het afgelopen jaar organiseerden. Een kleine greep uit de agenda van 2022:

  • Meer dan 20 online After Lunch Werkgroepbijeenkomsten waarin nieuw onderzoek werd behandeld door wetenschappers en experts uit de praktijk.
  • Symposium Pensioen 2025. Iedereen die beroepshalve betrokken is bij pensioen, krijgt te maken met de Wet toekomst pensioenen. Voor hen is het boek “Pensioen 2025” samengesteld, met bijdragen uit verschillende disciplines.
  • Ons jaarlijkse Pensioen & Wetenschapscongres met als thema ‘Maatwerk en risicopreferenties’. We waren vereerd om ons congres op de campus van de Tilburg University te mogen houden.
  • Ons publieke evenement ‘Boomers, millennials & generatie Z: iedereen een eerlijk pensioen?’ Deze conferentie bestond uit een middag vol ruimte voor dialoog tussen wetenschappers, praktijk en de samenleving die vertegenwoordigd werd door zowel oud als jong.
  • In november leverde Netspar een actieve bijdrage aan de Pensioen3daagse. Met Wijzer in Geldzaken, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars organiseerden we workshops rondom pensioencommunicatie en reikten we tijdens een symposium de Pensioenwegwijzer uit.
  • De overhandiging van het rapport ‘ZZP, witte en grijze vlekken’, waarin werd onderzocht hoe de pensioenopbouw bij deze groepen kan worden verbeterd. Het rapport werd uitgereikt aan Tuur Elzinga van FNV tijdens een workshop.
  • Wederom organiseerden wij in samenwerking met TIAS het ‘ Netspar Pensioen Innovatie Programma’; een cyclus van vier interactieve tweedaagse masterclasses en een vijfde masterclass in de vorm van een presentatie van de eindopdracht. Hier hebben 40 medewerkers van partners zich laten inspireren door de laatste inzichten en ontwikkelingen op gebied van pensioenen.
  • Netspar biedt binnen alle masteropleidingen van de faculteit TISEM (Tilburg school of Economics & Management) op Tilburg University het vak The Economics and Finance of Pensions aan. In collegejaar 2022-2023 namen 88 studenten hieraan deel.

Communicatie
Naast de kennissessies waarin we onze kennis voor onze partners en deelnemers deelden, bleven we ook actief voor een breed publiek. Op onze website publiceerden we vele ‘industry’ en ‘academic’ papers en onze eigen one pagers (samenvattingen). Meerdere podcasts werden gelanceerd waarin actuele thema’s werden besproken door praktijk en wetenschap. In de media gaven we met regelmaat duiding aan pensioen gerelateerde onderwerpen.

Transitie en daar voorbij….
Het nieuwe pensioenstelsel is een belangrijke mijlpaal, maar geen eindstation. Netspar kijkt nu al voorbij de transitie naar het nieuwe stelsel. Maatschappelijke en technologische trends zijn van invloed op de toekomst van pensioen en de pensioensector en zijn van belang bij het bepalen van onze kennisagenda. In 2022 is ons nieuwe werkprogramma 2023-2027 voorbereid en tot stand gekomen. We kijken vooruit naar een nieuwe periode van vier jaar. In dat kader zijn we verheugd dat bijna al onze partners deel blijven uitmaken van ons netwerk en gezamenlijk voor de financiële onderbouwing zorgdragen.

Bestuurswissel
Eind 2022 kondigde Marike Knoef haar vertrek bij Netspar aan als algemeen directeur. Directie, partners, onderzoekers en staf danken Marike voor haar grote rol van betekenis voor Netspar, de pensioensector en haar betrokkenheid in de pensioenhervorming in Nederland. Als nieuwe algemeen directeur van Netspar dank ik alle betrokkenen voor hun inspanningen gedurende 2022. Wetenschap en praktijk blijven wij binnen dit belanghebbende instituut verbinden. Ik zie er bijzonder naar uit om Netspar te gaan leiden en te inspireren in tijden van transitie.

Lisa Brüggen
Algemeen Directeur Netspar

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners