Pensioenfonds PGB

“Kennisdelen en samen optrekken van groot belang voor doorontwikkeling pensioenstelsel”

In 2019 tekende Pensioenfonds PGB, na een initiële periode van een jaar, voor vier jaar bij als partner van Netspar. Voorzitter Jochem Dijckmeester: “Het is waardevol gebleken om te participeren in het Netspar netwerk. Met de wetenschap als basis kunnen we als sector samen optrekken en kennis en expertise delen over ieders belangen heen. Dat is van belang voor de deelnemers en daarmee in het belang van de hele sector, en om voortdurend te blijven werken aan verbeteringen aan een toekomstbestendig pensioenstelsel.”

“Naast het faciliteren van discussie tussen wetenschap, praktijk en beleidsmakers, heeft deelname in Netspar ook inhoudelijk meerwaarde voor ons als pensioenfonds. Pensioenfonds PGB heeft een groeiambitie, waarbij het belang van werkgevers en deelnemers altijd voorop staat. Netspar biedt kennis en mogelijkheden om als bestuur en uitvoeringsorganisatie in nauwe samenspraak en met dezelfde kennisbasis op te trekken. Inzichten uit onderzoek helpen om goed onderbouwde keuzes te maken ten aanzien van de doorontwikkeling van producten en diensten en voor nieuwe producten en diensten die we mogelijk in de toekomst aan gaan bieden.”

Wederkerig

Kennisdeling is een belangrijk speerpunt voor Pensioenfonds PGB en dat werkt twee kanten op. Jochem Dijckmeester: “Wij hebben als multi-sectoraal pensioenfonds een onderscheidende positie. Dit levert ons kennis en ervaring op die we graag delen met anderen. Met name de Netspar-projectgroepen bieden gelegenheid om expertise te delen op belangrijke, actuele thema’s voor de pensioensector. Ook bij de keuze voor themaprojecten hebben we de mogelijkheid kritisch te kijken welk project bijdraagt aan wat Pensioenfonds PGB doet en kunnen we als partner helpen om onderzoeksvragen scherper te krijgen. Die samenwerking van wetenschap en praktijk heeft veel toegevoegde waarde.”

Medewerkers

Senior beleidsadviseur Siert Vos is vanuit Pensioenfonds PGB actief in de Partner Research Council van Netspar: “Het betrekken en informeren van bestuursleden en medewerkers van zowel bestuursbureau als de uitvoeringsorganisatie is van belang om het partnerschap optimaal te benutten. Het heeft aanvankelijk wel wat inspanning gekost om ons lidmaatschap van Netspar intern bekend te maken. Dit hebben we bijvoorbeeld gedaan door medewerkers proactief te benaderen met informatie over papers en bijeenkomsten. Deze aanpak werpt zijn vruchten af; we zien nu een herkenningseffect. Steeds meer medewerkers weten van ons partnerschap in Netspar en we zien ook steeds meer medewerkers participeren in onderzoek, bijeenkomsten en webinars.”

Brede blik

“Netspar kijkt verder dan het huidige Nederlandse pensioensysteem en bekijkt vragen over de oude dag in een breder perspectief. Dat is ontzettend belangrijk voor de toekomst en voor een beter beeld van wat er op ons af komt”, besluit Dijckmeester. “Instrumenten zoals webinars en kennisseminars door wetenschappers zijn nuttig om die wetenschappelijke kennis over te brengen én te toetsen aan de praktijk. Wetenschap en praktijk versterken elkaar, zodat we verder kunnen kijken.”

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners