Netspar publicaties 2018

180 academische en sectorgerichte papers binnen vijf onderzoeksprogramma’s

In 2018 publiceerde Netspar in totaal 175 academische en sectorgerichte papers. Netspar-onderzoek vindt plaats binnen de kaders van onze vierjarige onderzoek agenda. Het multidisciplinaire onderzoek wordt gecoördineerd in vijf programma’s. Via de linkjes hieronder vindt u de in 2018 gepubliceerde papers per programma.

  1. Welzijn en welvaart van ouderen

Netspar hanteert een integrale benadering van de uiteenlopende inkomens- en vermogenssituatie van individuen op de oude dag. We kijken naar uitgavenspatronen en behoeften, woonsituatie, zorgkosten, de mogelijke rol van sociale netwerken en mantelzorg en het ervaren welzijn van ouderen. Speciale aandacht is geboden voor heterogeniteit en mogelijk kwetsbare groepen (voormalig zelfstandigen, weduwen, gescheiden vrouwen en mannen, mensen met onvolledige AOW, etc.)
Neem voor meer informatie contact op met programmacoördinator Arthur van Soest.

  1. Communicatie en kiezen

Mondiger burgers stellen eisen aan de transparantie van hun pensioen en willen meer eigen regie bij de invulling ervan. Maar consumenten nemen niet altijd de beslissingen die het meest in hun belang zijn, zeker als het gaat om complexe beslissingen met lange termijn implicaties en risico’s die moeilijk te overzien zijn; beslissingen over de oude dag dus. Financiële geletterdheid, betrokkenheid, gedrag economische en psychologische factoren spelen hierbij een grote rol.
Programmacoördinator is Arthur van Soest.

  1. Werk, pensioen, wonen en zorg

Pensioen kan niet los worden gezien van de andere pijlers van de oude dag zorg, wonen en werk. Hoeveel vermogen nodig is voor de oude dag hangt af van factoren als een eigen woning en de wijze waarop ouderenzorg is geregeld. Deze elementen zijn vaak slecht op elkaar afgestemd. Ook de groeiende nadruk op participatie en zelfredzaamheid roept nieuwe vragen op.
Neem voor meer informatie contact op met programmacoördinator Arthur van Soest.

  1. Sparen, beleggen en verzekeren

Een kernfunctie van het pensioenstelsel is het omgaan met uiteenlopende (individuele) risico’s. Denk aan risico’s in inkomen, beleggingen, gezondheid, gezinssituatie et cetera. Het pensioenstelsel zorgt er – samen met overheid en sociale zekerheid – voor dat deze risico’s op een efficiënte manier worden beheerd en verdeeld. In de afgelopen jaren is binnen Netspar veel geïnvesteerd in het verbeteren van onze kennis op het gebied van financiële risico’s, maar er staan nog belangrijke onderzoeksvragen open.
Meer weten? Stuur een mail aan programmacoördinator is Bas Werker.

  1. Instituties, governance en solidariteit

Programma 5 richt zich op de institutionele aspecten van pensioenen en voorzieningen voor de oude dag. Juist voor pensioenen zijn – vanwege het lange termijn karakter – vertrouwde instituties een onmisbare voorwaarde om contracten mogelijk te maken. Governance van pensioenen is een van de kernthema’s.
Programmacoördinator is Ferry Koster.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners