Netspar Brief

De Netspar Brief is bedoeld om onderzoeksresultaten gerichter voor het voetlicht te brengen onder een brede kring van pensioenprofessionals, beleidsmakers en wetenschappers. Daarmee worden bouwstenen aangereikt voor een goed geïnformeerd Nederlands pensioendebat. In de Netspar Brief wordt onderzoek op het gebied van pensioen en vergrijzing samengevat en staan analyse en duiding centraal.

B20141010_Cover brief1_website_format

Netspar Brief 1: Pensioen in discussie. Risicodeling moeilijker / keuze binnen grenzen
Casper van Ewijk, Marcel Lever, Jan Bonenkamp en Roel Mehlkopf, 2014

B20150409_Brief2_cover

Netspar Brief 2: Veel variatie in de pensioenopbouw van Nederlandse huishoudens
Marike Knoef, Kees Goudswaard, Jim Been en Koen Caminada, 2015

B20150604_Kaft_Brief_3

Netspar Brief 3: Internationale vergelijking van kapitaalgedekte pensioenstelsels. Keuzevrijheid kan ruimer, risicodeling internationaal verschillend
Marcel Lever, Eduard Ponds, Ryanne Cox en Manuel García Huitrón, 2015

B20150925_Cover_Brief4DEF

Netspar Brief 4: Goede inzetbaarheid oudere medewerkers vereist beter HR-beleid
Andries de Grip, Didier Fouarge en Raymond Montizaan, 2015

B20160324_Cover_Brief5

Netspar Brief 5: Keuzevrijheid in pensioen
Harry van Dalen en Kène Henkens, 2016

20160922_Netspar_Brief_6_Cover

Netspar Brief 6: De nieuwe regels voor pensioencommunicatie in de praktijk
Leo Lentz en Henk Pander Maat, 2016

Laatst gewijzigd op 29 november 2016

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2015-2019           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_achmea
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
B20160708_erasmus
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners