TOPICALITY GRANT

Topicality projecten hebben tot doel oplossingen te formuleren voor actuele, afgebakende vraagstukken binnen de Netspar onderzoeksagenda. En zijn erop gericht samenwerking te stimuleren tussen wetenschappers en specialisten uit de praktijk.

Onderwerpen en procedure

Jaarlijks wordt in samenwerking met de Partner Research Council een longlist (november) en vervolgens een shortlist (februari) van relevante onderwerpen opgesteld. De Netspar directie benadert onderzoekers om de geselecteerde projecten uit te voeren. Het staat onderzoekers vrij om zelf onderzoekvoorstellen in te dienen. Meer informatie over eerder toegewezen projecten vindt u in de projectendatabase. Zie hier voor een schematisch overzicht van het toekenningsproces.

Output

De output van een topicality project bestaat uit drie elementen:

  • Een (of meer) Netspar industry paper(s);
  • Tenminste twee werkgroepbijeenkomsten, waarin onderzoekers en specialisten uit de sector meedenken bij de totstandkoming van de papers;
  • Presentatie van afgeronde papers op een Netspar bijeenkomst.
Budget en matching

Netspar stelt per project maximaal € 25.000 beschikbaar. Het streven is jaarlijks circa 7 projecten toe te kennen.

1. Well-being and Welfare of Older People
2. Communications and Choice
3. Work, Retirement, Housing, and Healthcare
Arthur van Soest
4. Savings, Investments, and Insurance Bas Werker
5. Institutions, Governance, and Solidarity Theo Nijman

Neem voor vragen over de procedure contact op met projectcoördinatie via [email protected].

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners