Wouter Bos en Bianca Tetteroo treden toe tot Raad van Toezicht Netspar

De Stichtingsraad van Netspar heeft twee nieuwe leden in de Raad van Toezicht benoemd: Bianca Tetteroo en Wouter Bos. Wouter Bos treedt aan als voorzitter. Met deze benoemingen verstevigt onderzoeksnetwerk Netspar haar positie als honest broker voor kennis over pensioen en vergrijzing.  De Raad van Toezicht bestaat verder uit Guusje Dolsma, Tuur Elzinga, Lex Meijdam en Gerard van Olphen.

Casper van Ewijk (algemeen directeur Netspar): “Wij zijn verheugd met deze versterking van onze Raad van Toezicht. Beide leden zijn heel goed thuis in de financiële wereld en hebben een maatschappelijke antenne. Wouter Bos volgt Job Swank op als voorzitter; zijn termijn eindigt eind dit jaar. Wij willen Job nadrukkelijk bedanken voor de belangrijke bijdragen aan Netspar: eerst als lid van de zogeheten Adviesraad en vanaf 2012 als lid en uiteindelijk voorzitter van de Raad van Toezicht. Job was altijd scherp op de inhoud en met de blik op de toekomst.”

Wouter Bos is econoom en politicoloog, voormalig medewerker van Shell, minister van Financiën, verantwoordelijk voor KMPG Healthcare NL en bestuursvoorzitter van VU Medisch Centrum. Op dit moment is Wouter Bos voorzitter van Invest NL; een staatsdeelneming die investeringen gaat stimuleren op maatschappelijke terreinen. Het oogmerk is de Nederlandse economie verder te versterken en de omslag naar een duurzame economie te maken. Wouter Bos is een onafhankelijk voorzitter met een relevant netwerk in de financiële wereld en Den Haag, maatschappelijk betrokken en met kennis van zaken. De benoeming van Wouter Bos als lid en voorzitter van de Raad van Toezicht gaat in op 1 februari 2020. Zijn eerste termijn eindigt op 31 januari 2023; hij is daarna nog tweemaal herbenoembaar.

Bianca Tetteroo (Raad van Bestuur Achmea en lid RvT Kunsthal Rotterdam) Bianca leidde recent de strategische commissie die in opdracht van de Raad van Toezicht aanbevelingen deed voor het versterken van de toekomstige financiering voor Netspar. De benoeming van Bianca Tetteroo als lid van de Raad van Toezicht gaat in op 1 januari 2020. Haar eerste termijn eindigt op 31 december 2022; zij is daarna nog tweemaal herbenoembaar.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_PGIM_Blacklogo2
B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners