Werkgevers faciliteren langer doorwerken beter

Tussen 2009 en 2017 zijn werkgevers zich meer zorgen gaan maken om de stijgende kosten en potentieel dalende productiviteit van oudere werknemers. Tegelijkertijd zijn zij ook veel actiever geworden in het nemen van maatregelen die oudere werknemers ondersteunen in het langer doorwerken, zoals flexibele werktijden en ergonomische maatregelen. Er is een groeiend besef van urgentie om langer doorwerken te faciliteren. Ook vinden werkgevers het werken tot op hogere leeftijd over het algemeen minder problematisch dan tien jaar geleden.

Dat blijkt uit een Netspar analyse door onderzoekers van NIDI, RUG en UvA, naar veranderingen in de houding en het gedrag van werkgevers ten aanzien van de vergrijzende arbeidsmarkt tussen 2009 en 2017. In deze periode maakte Nederland een transitie door van een land waar vervroegde uittreding gangbaar was, naar een land met relatief hoge arbeidsparticipatie van oudere werknemers en een stijgende pensioenleeftijd. De resultaten laten zien dat werkgevers erg bezorgd zijn over de stijgende kosten en potentieel dalende productiviteit van oudere werknemers. Er is ook een groeiend besef van urgentie onder werkgevers om te investeren in oudere werknemers om langer doorwerken te faciliteren. Er is een sterke stijging te zien van HR-maatregelen die langer doorwerken makkelijker maken. Meer dan de helft van de werkgevers biedt bijvoorbeeld flexibele werktijden en mogelijkheden voor ergonomisch werken. Toch blijft er ook een wens bestaan voor beleid dat een lagere pensioenleeftijd voor werknemers in zware beroepen mogelijk maakt, of deeltijdpensioen beter toegankelijk maakt, om zo de transitie naar een langere carrière vloeiender te maken.

Meer weten? Lees het paper ‘Dutch Employers’ Responses to an Aging Workforce: Evidence from Surveys, 2009-2017’ van Jaap Oude Mulders, Kène Henkens en Hendrik van Dalen (NIDI)

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners