Werkenden met tekortschietend pensioen: oplossingsroutes voor de witte en grijze vlek en de pensioenopbouw van zelfstandigen

“Mogelijk is een dwingender systeem met een pensioenplicht noodzakelijk”

Met het pensioenakkoord is een belangrijk stap gezet naar een toekomstbestendig pensioenstelsel. Maar er blijven nog enkele problemen bestaan, zoals de afkalving van de deelname aan pensioenregelingen in de tweede pijler. Zelfstandigen vallen meestal buiten de huidige regelingen en er bestaat een substantiële ‘witte vlek’ van werknemers zonder actieve pensioenopbouw. Daarnaast zijn er toenemende zorgen over regelingen in bepaalde sectoren die een inadequaat pensioen bieden, de zogenaamde ‘grijze vlek’. In dit rapport bespreken we de problematiek van tekortschietende pensioenopbouw en verkennen we mogelijke oplossingen.

Lees de one pager

 

 

Kernboodschap voor de sector

  • Voor een goede oplossing van de ontoereikende pensioenopbouw van werknemers en zelfstandigen kan een dwingender systeem nodig zijn met pensioenplicht voor werkgevers en / of werknemers, mogelijk in combinatie met auto-enrollment.

Meer weten?

Lees het paper Werkenden met tekortschietend pensioen: oplossingsroutes voor de witte en grijze vlek en de pensioenopbouw van zelfstandigen van Cindy Biesenbeek (DNB), Klaartje de Boer (VCP), Casper van Ewijk (UvA, Netspar), Jan van Ewijk (AFM), Marcel van Gooswilligen (PGB Pensioendiensten), Herman Kappelle (Aegon/VU), Erik Lutjens (VU), Mariëlle Mertens (Loyalis), Sander Muns (Tilburg University), Henk van der Schaft (FNV) en Arthur van Soest (Tilburg University).

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners