Welvaartswinst door betere afstemming van wonen-, zorg- en pensioenregelgeving

Aandacht voor persoonlijke financiële planning over de levensloop en een betere afstemming in regelgeving van de domeinen wonen, zorg en pensioen kan belangrijke welvaartswinst opleveren. Door de toenemende diversiteit tussen huishoudens en de verschuiving van risico’s en verantwoordelijkheden naar het individu, wordt afstemming tussen pensioen, wonen en zorg steeds belangrijker.

Gebrekkige afstemming tussen de belangrijke onderdelen van de financiële planning over de levensloop leidt voor veel huishoudens tot knelpunten. Huishoudens die zowel een goed pensioen hebben als een eigen woning sparen vaak te veel, mensen die buiten pensioenregelingen vallen te weinig, en startende gezinnen die zowel sparen voor pensioen als voor de eigen woning kunnen te maken krijgen met liquiditeitstekorten. Dit komt mede door gebrekkige afstemming in beleid en regelgeving op de verschillende domeinen. De knelpunten kunnen tot substantiële welvaartsverliezen leiden. De nadelen van te weinig sparen zijn in het algemeen groter dan die van te veel sparen.

Jongere huishoudens hebben nog lagere inkomsten, maar juist hogere lasten aan pensioenopbouw en hypotheek. Oudere huishoudens hebben problemen met de beperkte flexibiliteit van het vermogen in pensioen en woning, waardoor zij dat bijvoorbeeld niet kunnen gebruiken om bijvoorbeeld extra zorg of ondersteuning in te kopen. Dit zijn de belangrijkste bevindingen van de Netspar-projectgroep ‘Wonen, Zorg en Pensioen’ welke onderzoek deed naar hoe de drie domeinen beter op elkaar afgestemd kunnen worden. De onderzoekspublicatie is te downloaden in de online database op de website van Netspar.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners