Wanneer en waarom worden werknemers na de pensioengerechtigde leeftijd (opnieuw) in dienst genomen?

“Werkgevers beschouwen werken na pensionering als een uitzondering op de regel”

Oudere werknemers worden in toenemende mate gestimuleerd om na de pensioengerechtigde leeftijd door te werken, zodat zij mogelijke tekorten aan arbeidskrachten kunnen opvangen en de socialezekerheidsstelsels betaalbaar houden. De meerderheid van de werkgevers heeft weliswaar werknemers in dienst die de pensioengerechtigde leeftijd al hebben bereikt, maar toch worden oudere werknemers maar zelden proactief aangenomen. Wij pleiten ervoor dat het overheidsbeleid werkgevers ertoe aanzet een positievere en meer proactieve houding aan te nemen ten aanzien van het in dienst nemen van oudere werknemers.

Lees one pager

 

Kernboodschap voor de sector

  • Beleidsmakers moeten de inzetbaarheid van oudere werknemers stimuleren door campagnes te voeren ter bestrijding van schadelijke stereotypen en arbeidspraktijken.
  • Werkgevers moeten zorgen voor een inclusieve en leeftijdsdiverse werkomgeving, waarbij de waarde van oudere werknemers en levenslange inzetbaarheid worden benadrukt.

 

Meer weten?

Lees het paper “When and why do employers hire and rehire employees beyond normal retirement age?” van Orlaith C. Tunney en Jaap Oude Mulders (NIDI-KNAW, RUG).

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners