`Wanneer je economie, ruimte, beleid en politiek koppelt, kun je echt stappen maken´

Netspar Thesis Awards 2016 in Leiden Photo: Robert Goddyn

Een interview met Netspar Thesis Award winnaar Wendy van Kessel

Als student architectuur en stedenbouwkunde lag het indienen van een thesis bij Netspar niet heel erg voor de hand. “Ik liep dan ook per toeval tegen Netspar en de thesis awards aan”, vertelt winnares Wendy van Kessel. “Maar het onderwerp van mijn thesis had wel veel raakvlakken met de financiering van de oude dag. Ik heb onderzoek gedaan naar hoe ruimtelijke ontwikkeling kan bijdragen aan de leefbaarheid van een stad voor ouderen. Daarbij keek ik niet zozeer naar de vraag ‘hoe financieren we dat allemaal’, maar juist naar de zorgkant. Uiteindelijk kom je dan toch ook terecht bij het economisch aspect: tijdig een passende woonomgeving aanbieden blijkt latere zorgkosten voor ouderen aanzienlijk terug te kunnen dringen. Voorkomen is beter dan genezen.”

“Ik heb voor mijn thesis een ontwerpend onderzoek gedaan op diverse locaties in Amsterdam. Het belangrijkste resultaat van mijn onderzoek was dat je, om mensen te kunnen motiveren tot tijdig verhuizen, moet zorgen voor voldoende mogelijkheden voor huisvesting op buurtniveau. Mensen blijven het liefst in hun eigen wijk. Ook is er veel behoefte aan maatwerk. Idealiter onderwerp je iedere buurt aan een analyse om te bekijken welke voorzieningen nodig zijn en zorg je dat er in iedere wijk passende huisvesting voor ouderen is. Dan kun je als samenleving op termijn een hoop besparen.”

“Of ik had verwacht een thesis award te winnen? Nee echt niet! Vooral toen ik ontdekte dat de nadruk bij Netspar op economie ligt. Dus ik was zeer verrast. En natuurlijk ook best trots. Met name dat het gelukt is om verschillende aspecten van huisvesting voor ouderen, zoals ontwerp, financiering en beleid te koppelen. Door veel gebruik van beeldende elementen heb ik die samenhang ook inzichtelijk kunnen maken.”

Klik hier om de beeldende tekst van Wendy’s thesis te lezen.

Over de Netspar Thesis Awards

Thesis Awards, ieder jaar om jongere mensen in contact te brengen met Netspar en de studenten de kans te geven hun thesis extra in het zonnetje te zetten. Netspar feliciteert alle winnaars natuurlijk van harte met deze mooie prestatie!

Meer over de thesis awards leest u hier.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners