Vooruitkijken: tijdsvoorkeuren, spaargedrag en pensionering

“Betrouwbaar model om de impact van beleidswijzigingen voor verschillende groepen te voorspellen”

Hoe nemen huishoudens beslissingen over de levenscyclus, wat is de impact van verschillende risico’s die ze lopen en hoe werkt dit door in de manier waarop ze reageren op beleidswijzigingen? Al deze factoren komen samen in het economisch levenscyclus model waar Max Groneck (RUG) en anderen aan werken. Hij presenteerde dit tijdens de International Pension Workshop 2021. “Door economische theorie te koppelen aan administratieve data, kunnen we veel betrouwbaarder voorspellen wat de impact is van beleidswijzigingen voor verschillende groepen mensen en wat dit bijvoorbeeld doet met de ongelijkheid in de samenleving. Nu én op de lange termijn.”

 “Gedurende hun leven staan mensen bloot aan allerlei risico’s. Als ze jong zijn kunnen ze hun baan verliezen of scheiden. Ouderen krijgen wellicht gezondheidsproblemen die extra kosten met zich mee brengen. Economen proberen in kaart te brengen welke consequenties deze life events hebben op bijvoorbeeld arbeidsparticipatie op hogere leeftijd en spaargedrag van verschillende groepen mensen. Met als doel te kunnen voorspellen wat de impact is van beleidshervormingen op de ongelijkheid in de samenleving of de algemene arbeidsparticipatie. Hiervoor maken we gebruik van dynamische levenscyclus modellen.”

Realistisch
“Nieuw aan onze aanpak is dat we het theoretische life cycle model koppelen met echte administratieve data van het CBS, die we met Netspar-funding hebben kunnen aankopen. Deze data is gebruikt om het model te testen op een grote beleidswijziging in Nederland in 2006: de afschaffing van de VUT-regeling. Hierbij is een harde lijn getrokken tussen mensen die geboren zijn voor 31 december 1949 en 1 januari 1950: de ene groep werd niet geraakt door de wijziging en de andere groep wel. Dat maakt het mogelijk om heel duidelijk de impact van die beleidskeuze te zien op verschillende aspecten in het leven van deze mensen vanaf 50 jaar tot 80-jarige leeftijd. Hoe zien we dit terug in gedrag op de arbeidsmarkt? Keuzes op het gebied van pensionering? Spaargedrag?”

Nauwkeurig
“De theoretische modellen zoals die wij gebruiken zijn complex en moeten handmatig geprogrammeerd worden. Dat kost tijd en er wordt nog aan gewerkt. Uit eerste tests zien we dat het model werkt en betrouwbare resultaten oplevert op het gebied van algemene economische gevolgen en de distributie tussen mensen. We zien de verschillen in impact voor diverse leeftijdsgroepen, inkomens, vermogen, gezondheid… Wanneer dit model eenmaal is opgezet kun je allerlei situaties simuleren. Zo kunnen we vrij nauwkeurig voorspellen wat de economische impact is van wijzigingen in sociale verzekeringen én ook welke groepen het meest of minste geraakt worden. Het ultieme doel is om beleidsmakers een betrouwbaar beeld te geven van de impact van beleidskeuzes op de samenleving.”

Over Max Groneck
Max Groneck houdt zich bezig met kwantitatieve dynamische macro-economie, met nadruk op huishoudelijke en demografische economie en toegepaste overheidseconomie. Hij ontwikkelt methodologisch dynamische structurele levenscyclusmodellen met heterogene agents die kwantitatief worden geëvalueerd met behulp van microniveau huishoudenpaneldata.

Bekijk hier de Netspar onderzoeken waar Max aan meewerkte.
Kijk voor meer informatie op https://groneck.weebly.com/

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners