Vertrouwen in pensioenfondsen: het belang van buffers

“Pensioenfondsen met hogere buffers genieten meer vertrouwen”

Pas op pensioendatum weten deelnemers aan een pensioenfonds of hun betaalde premies goed zijn besteed. Zij moeten er op vertrouwen dat hun premies verstandig worden belegd door pensioenfondsen. Dat vertrouwen is niet vanzelfsprekend. Pensioenfondsen weten dat het niet nakomen van hun beloften een verlies aan vertrouwen en financiële instabiliteit tot gevolg heeft. Beleidsmakers en CEO’s gaan er vaak vanuit dat bepaalde financiële handelingen en regelgeving het vertrouwen zal vergroten. Om deze aanname te toetsen, hebben wij onderzocht hoe het vertrouwen van deelnemers in hun pensioenfonds zich verhoudt tot de financiële gezondheid van hun fonds.

Lees de one pager

 

 

Kernboodschap voor de sector
• Financiële buffers geven deelnemers vertrouwen in hun eigen pensioenfonds.

Meer weten?

Lees het paper Vertrouwen in pensioenfondsen: het belang van buffers van Harry van Dalen en Kène Henkens (NIDI-KNAW).

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners