Verschillen in ideeën over pensionering tussen zzp’ers en werknemers

“Werkkenmerken zoals flexibiliteit helpen om het werken langer vol te houden”

Gemiddeld genomen willen zelfstandigen ruim twee jaar later met pensioen dan mensen in loondienst. Ook zijn zij vaker onzeker over hun toekomstige leeftijd van pensionering. Eerder onderzoek suggereert dat dit verschil deels verklaard wordt doordat zzp’ers niet altijd voldoende gespaard hebben om eerder te kunnen stoppen met werken. Deze studie onderzoekt of ook werkkenmerken zoals flexibiliteit, autonomie en match tussen vaardigheden/werk ervoor kunnen zorgen dat zelfstandigen tot relatief hoge leeftijd willen doorgaan met werken.

Lees de one pager

 

Kernboodschap voor de sector

  • Voor werkgevers is het waardevol om te onderzoeken of een HR-beleid dat gericht is op bovenstaande werkkenmerken, oudere werknemers langer fit houdt voor de arbeidsmarkt.
  • De groep zelfstandigen is zeer divers. Om uit te wijzen hoe pensioneringsvoorkeuren binnen deze groep verschillen is toekomstig onderzoek nodig.
  • De dataverzameling vond plaats in 2016; voor het nieuwe pensioenakkoord en de coronacrisis. Het vraagt nader onderzoek om de effecten van deze  gebeurtenissen in kaart te brengen.

Meer weten?

Lees het paper van Marleen Damman (RU/NIDI), Dieuwke Zwier (UVA) en Swenne G. van den Heuvel (TNO) ‘Verschillen in pensioneringspreferenties tussen zzp’ers en werknemers: Spelen werkkenmerken een verklarende rol?’ (Engelstalig).

 

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Netspar Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Onze partners

B20160708_achmea
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
B20160708_erasmus
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners