Vergrijzing en verzuim: impact op de verzekeringsvoorkeuren van werkgevers

“Een vergrijzend personeelsbestand leidt tot een significant hogere maandelijkse premie voor de verzuimverzekering”

Deze studie onderzoekt de impact van een ouder personeelsbestand op de mate waarin werkgevers een eigen risico nemen en op de premies die ze bereid zijn te betalen voor verzekeringen tegen langdurig ziekteverzuim. Hiervoor zijn gegevens uit een stated preferences- experiment gecombineerd met een vragenlijst die in samenwerking met verzekeringsmaatschappij ASR is afgenomen onder een grote groep werkgevers. De leeftijd van de werkgever, de leeftijdsopbouw van het werknemersbestand en de mate waarin de werkgever verwacht dat oudere werknemers ziek zullen worden zijn van invloed op de bereidheid om meer premie te betalen.

Lees one pager

 

Kernboodschap voor de sector

  • Aangezien er een grens zit aan de premie die werkgevers willen betalen, moet er een gulden middenweg worden gevonden tussen een aantrekkelijke prijs en een optimale dienstverlening.
  • Er is op feiten gebaseerd beleid nodig om de invloed van de leeftijd van de werkgever op de bereidheid om premie te betalen te beperken.

Meer weten?

Lees het paper van Remco Malee (a.s.r.) en Raymond Montizaan (ROA) “Vergrijzing en verzuim: impact op de verzekeringsvoorkeuren
van werkgevers”.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners