Variabele annuïteiten met financiële risico’s en langlevenrisico tijdens de afbouwfase van Nederlandse pensioenen op basis van een beschikbare premieregeling

“Een onderzoek naar de risico’s en de opbrengsten van variabele pensioenregelingen ter ondersteuning van pensioenkeuzes”

Gegarandeerde pensioenregelingen zijn steeds meer onhoudbaar; daarom wordt er gezocht naar alternatieven. Nederlandse beschikbare premieregelingen geven de mogelijkheid om beleggingsrisico’s te nemen tijdens de uitkering van het pensioen. In vergelijking met vaste annuïteitenregelingen zonder aandelenbeleggingen geven dergelijke variabele annuïteitenregelingen de mogelijkheid van een hogere eerste pensioenuitkering, maar brengen wel een onzekere pensioenuitkering met zich mee. Pensioenuitvoerders moeten volgens recente nieuwe Nederlandse wetgeving deze risico’s toelichten, maar deze wet dekt niet alle risico’s. Dit onderzoek heeft een raamwerk opgesteld waarmee alle risico’s worden vastgesteld (aandelenmarkt, rente, inflatie, langlevenrisico).

Lees one pager

 

Kernboodschap voor de sector

  • Door in pensioenproducten financiële schokken over een periode uit te smeren kan de gemiddelde jaarlijkse volatiliteit van de pensioenuitkeringen met een factor drie verlaagd worden ten opzichte van een standaard variabele annuïteit.
  • Langlevenrisico zou moeten worden opgenomen in de informatie voor de klant, zodat deelnemers een weloverwogen keuze kunnen maken tussen een vaste en een variabele annuïteit.

Meer weten?

Lees het paper “Variable annuities with financial risk and longevity risk in the decumulation phase of Dutch DC products” (Engelstalig) door Bart Dees, Frank de Jong and Theo Nijman (Tilburg University).

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_dnb
svb
B20190823_mn-logo_small
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners