Transitie naar een nieuw pensioencontract: lessen uit het buitenland

Tijdens het afscheid van Benne van Popta (o.a. PMT) op 21 januari 2021 gaf Onno Steenbeek (EUR) een eerste inkijk in het nieuwe kortlopende onderzoeksproject over het overgangsproces naar een nieuw pensioencontract en hoe soortgelijke hervormingen in andere landen zijn aangepakt.

Naast de technische uitdaging, hangt het succes van het nieuwe contract ook af van maatschappelijke steun, wettelijke beperkingen, omstandigheden tijdens de overgangsperiode, het doel dat we willen bereiken en de tijd die we onszelf daarvoor geven. Dit onderzoek analyseert wat Nederland kan leren van landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Zweden, Australië en Chili. De cases bieden lessen over hoe een evenwichtige overgang kan worden geregeld, wat te doen en wat niet te doen.

Kijk hier de afscheidsbijeenkomst en de presentatie van het onderzoek terug (de link is beschikbaar tot 21 februari, met dank aan PMT).

 

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners