Toegepaste datawetenschap in de pensioenbranche: een onderzoek en een vooruitblik

“Oplossingen op basis van datawetenschap bieden veel mogelijkheden, vooropgesteld dat we het mysterieuze karakter ervan kunnen ontrafelen”

In de pensioenbranche wordt steeds meer gebruikgemaakt van datawetenschap en op AI gebaseerde toepassingen om een efficiëntere en snellere bedrijfsvoering of zelfs nieuwe waardeproposities te realiseren. Machine learning-technieken kunnen oplossingen bieden voor tal van uitdagingen die zich binnen de branche voordoen, maar men durft deze dynamische technologie nog niet te omarmen, omdat ze als een zogenaamde ‘black box’ wordt beschouwd. Wanneer men eenmaal over deze drempel heen durft te stappen, kunnen er grote hoeveelheden onbenutte pensioengegevens worden gebruikt om allerlei problemen, zoals groepen met onvoldoende pensioenspaargeld, op te sporen en hier een oplossing voor te vinden.

Lees one pager

 

Kernboodschap voor de sector

  • De belangrijkste toepassingsgebieden van datawetenschap in de pensioenbranche zijn een klantgerichte benadering, optimalisatie van organisatieprocessen en optimalisatie van personeel.
  • Er moet zorgvuldig worden nagedacht over en worden omgegaan met veiligheids- en privacykwesties inzake het gebruiken en analyseren van pensioengegevens.

 

Meer weten?

Lees het paper ‘Applied Data Science in the Pension Industry: A Survey and Outlook’ door Onaopepo Adekunle, Michel Dumontier en Arno Riedl (Maastricht University).

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners