Toedeling van rendementen met spreiding

“Gelijke fluctuaties in pensioenuitkeringen zijn te implementeren in het nieuwe Nederlandse pensioencontract”

Pensioenfondsen kunnen het wenselijk vinden dat fluctuaties in pensioenuitkeringen gelijk zijn voor alle gepensioneerden, ongeacht hun leeftijd. Sterker nog, doordat gewoontevorming invloed heeft op de bestedingsvoorkeuren bestaat er een voorkeur voor het spreiden van rendementen. Wij stellen een concreet toedelingsmechanisme voor dat beide doelen realiseert en voldoet aan de eis dat ex-ante herverdeling van vermogen niet toegestaan is.

Lees one pager

 

Kernboodschap voor de sector

  • Het is mogelijk gelijke pensioenuitkeringen te implementeren in de nieuwe solidaire premieregeling.
  • Er is echter wel helderheid nodig: is de in het wetsvoorstel genoemde begrenzing van het projectierendement inclusief of exclusief het effect van spreiden?

 

Meer weten?

Lees het paper ‘Toedeling van rendementen met spreiding’ van Anne Balter en Bas Werker (Universiteit van Tilburg).

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners