Thesis Awards uitgereikt: Uitmuntende bijdragen aan het Netspar Onderzoeksprogramma

Met veel plezier feliciteert Netspar de winnaars van de Netspar Thesis Awards 2021: Marc Vahlenbreder (UM), Kristy Jansen (TiU) en het team van Martin Coppens (APG), Ilse van Eekelen (FNV), Roy van Nisselrooij (PGGM), Gilles de Vries (PGB) en Lieke Werner (Achmea) onder begeleiding van Roel Mehlkopf. De door Fieke van der Lecq (voorzitter van de Editorial Board) uitgereikte prijzen van elk € 3.000,- werden tijdens de jaarlijkse International Pension Workshop, wederom online, toegekend aan uitmuntende Master, PhD en Tias theses binnen het Netspar onderzoeksprogramma.

Marc Vahlenbreder (UM) won de prijs voor de beste Master scriptie, met zijn onderzoek waarin de impact van augmented reality op financiële besluitvorming wordt onderzocht. “Het past heel goed in het onderzoek van Netspar op het gebied van communicatie, advies en gedragsonderzoek. Door de technologie (augmented reality) in dit veld te brengen, opent dit nieuwe wegen voor onderzoek.”. Lees hier het paper: Meeting your Future Self: Exploring the Impact of Augmented Reality on Psychological Connectedness and Financial Decision-Making.

De award voor beste PhD scriptie ging naar Kristy Jansen (TiU) voor haar zeer relevante onderzoeksvragen met betrekking tot investeringsbeslissingen van institutionele beleggers zoals pensioenfondsen. “Dankzij unieke gegevens is ze in staat om nieuwe vragen te stellen en te beantwoorden. Data alleen is niet genoeg, maar ze weet het juiste theoretische kader en de juiste methoden te ontwikkelen en de soms technische stof in een goed geschreven hoofdstuk te presenteren.”, aldus de jury. Lees hier het paper: Essays on Institutional Investors, Portfolio Choice, and Asset Prices.

De prijs voor beste TIASNIMBAS-Netspar scriptie (executive onderwijs) ging naar het team van Martin Coppens (APG), Ilse van Eekelen (FNV), Roy van Nisselrooij (PGGM), Gilles de Vries (PGB) en Lieke Werner (Achmea). Zij hebben onderzoek gedaan naar de positionering van het fonds onder zijn branchegenoten, waarbij ze een uniek potentieel met betrekking tot de achtergrond van de branche fomuleerden. “De groep heeft enkele innovatieroutes aangereikt met betrekking tot de nieuwe levenscycli die als basis kunnen dienen voor verder onderzoek.”. Lees hier het paper: Pensioenvoorstel voor pensioenfonds SOKI: De meeste waarde voor iedere Euro.

Over de thesis awards
Ieder jaar tijdens de International Pension Workshop reikt Netspar drie thesis awards uit voor excellente scripies in de categorieen Master, PhD en Tias
Alle scripties zijn door de jury – voor de laatste maal onder leiding van voormalig Editorial Board voorzitter Fieke van der Lecq (VU Amsterdam) – beoordeeld op academische kwaliteit, relevantie voor de Netspar onderzoeksagenda, originaliteit en uitvoering van het onderzoek en de toegankelijkheid en presentatie van het paper.

De lat lag wederom hoog dit jaar, alle genomineerde scripties waren van excellente kwaliteit. We danken daarom alle genomineerden voor hun inzending en feliciteren ook hen met het eindresultaat. Ook danken we de jury voor hun deskundige beoordeling.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners