Terugblik Pensioen & Wetenschap congres 2022

Op 27 september organiseerden wij ons jaarlijkse Pensioen & Wetenschap congres met als thema: Maatwerk en risicopreferenties. In het nieuwe pensioenstelsel is meer ruimte voor maatwerk. Pensioenuitvoerders moeten de risicohouding van mensen vaststellen. Het beleggingsbeleid kan daarmee per leeftijdscohort ingevuld worden of individueel gekozen worden. Het Netspar jaarcongres biedt ruim baan voor de laatste wetenschappelijke inzichten, recente (beleids)ontwikkelingen en discussie met wetenschap en sector.

Deze editie vond plaats in Tilburg op de campus waar rector magnificus van Tilburg University Wim van de Donk het publiek toesprak via een videoboodschap. Er werden warme woorden voor Marike en haar team gesproken, Netspar als parel in Tilburg en vooral de waarde van wetenschap voor de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan.

Lisa Brüggen (MU) trapte af als eerste spreker met een boeiende en energieke presentatie over maatwerk advies en keuzebegeleiding. Zij nam je mee in het continuüm tussen aan de ene kant informatieverstrekking en aan de andere kant financieel advies.

 

Daarna splitste het publiek en kon men kiezen om een sessie naar keuze bij te wonen.

  1. Jorgo Goossens (Radboud Univ) en Jona Linde (MU) presenteerden hun bevindingen van hun risicopreferentieonderzoeken. Met name de uitkomsten van verschillende methoden werden vergeleken.
  2. Gosse Alserda nam de aanwezigen mee in zijn onderzoek rondom rationele pensioenen voor emotionele deelnemers; welk pensioen past er bij mensen?
  3. Rein Cozijn en Peter de Goeij (TiU) demonstreerden eye-tracking en hoe dit behulpzaam kan zijn om de keuzearchitectuur te verbeteren.

Na de pauze vervolgde het programma met Laura van Geest (AFM). Zij hield een speech over risocobereidheid, risicodraagvlak en wat de AFM verwacht als toezichthouder. Met mooie vergelijkingen met de wandeltochten die Laura graag maakt. Vervolgens sprak Freija van Duijne van Future Motions. Zij is toekomstverkenner en zorgde voor de nodige inspiratie van buiten de pensioensector. Er werd afgesloten met een paneldiscussie. Marike poneerde prikkelende stellingen en het panel en publiek reageerden daarop.

 

Tijdens de borrel werd er na- en bijgepraat door de aanwezigen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners