Special: ESB en Netspar bieden inzicht en duiding op vragen rond de uitwerking van het pensioenakkoord

Na jaren van onderhandelen ligt het pensioenakkoord er. Nu moeten de details worden ingevuld en de puntjes op de i worden gezet. Economenvakblad ESB brengt – met Netspar als kennispartner – een special uit rond het akkoord waarin de inrichtingskeuzes voor het nieuwe pensioencontract en de gevolgen daarvan in 24 bijdragen aan bod komen. Casper van Ewijk, algemeen directeur Netspar: “Met deze ESB special denken we een nuttige inhoudelijke bijdrage te leveren, waarmee we kennisuitwisseling over pensioen bevorderen.”

In hun inleiding van de special beargumenteren Casper van Ewijk en wetenschappelijk directeur van Netspar Theo Nijman dat het akkoord welvaartswinst verzekert, maar niet af is. Nijman: “Het pensioenakkoord zet belangrijke stappen, maar vooral rondom aanvullende pensioenen moet nog veel worden uitgewerkt”. Van Ewijk: “Netspar heeft als doel openstaande vragen te beantwoorden en bij te dragen aan kennisuitwisseling rond pensioen en vergrijzing. Deze samenwerking met ESB is daar een mooi voorbeeld van.”

Kennispartner
“Als kennispartner hebben we ESB suggesties gedaan welke auteurs te betrekken. De invullingskeuzes zijn bij de redactie van ESB gelaten”, aldus Nijman. “Er is bewust voor gekozen een breed scala van meningen aan het woord te laten komen. Ook Netspar onderzoekers, maar niet zij alleen, hebben bijgedragen aan dit nummer. De ESB redactie heeft eraan bijgedragen de analyses tot de kern te beperken, zodat de discussie voor een breed lezerspubliek toegankelijk is.”

Download de special Pensioenakkoord hier

Lees meer: Netspar bijdragen in special Pensioenakkoord

Bekijk ons Dossier Pensioenakkoord voor meer relevante Netspar publicaties en -onderzoeksprojecten bij de thema’s uit het pensioenakkoord.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie
Netspar Brief       •          Werkprogramma 2019-2023        •         Onderzoeksagenda Netspar NexT

OVER NETSPAR

Onze partners

B20190901_nidi-logo_greyscale
ministeries
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_dnb
Print
Bekijk al onze partners