Risicogedrag na het ervaren van een ramp; implicaties voor pensioenen

“Rampspoed leidt tot risicoaversie op lange termijn onder jongeren en daarmee mogelijk tot pensioenverlies”

Deze studie maakte gebruik van een gangbaar standaard-levenscyclusmodel om de invloed van een ramp zoals COVID-19 op de optimale consumptie- en investeringsstrategie van verschillende generaties te analyseren. Het model is gebaseerd op laag opgeleide en niet-getrouwde personen zonder kinderen, en veronderstelt dat rampspoed de risicobereidheid negatief beïnvloedt. De onderzochte leeftijden waren 25, 50 en 75 jaar. De risicoaversie nam toe na een ramp, en de jongere generatie werd hierdoor het hardst getroffen.

Lees de one pager

 

Kernboodschap voor de sector

  • Als het zekerheidsequivalent van generaties wordt vergeleken, trekt een ramp in utilitair opzicht een zwaardere wissel op jongeren.
  • Pensioenaanbieders zouden kunnen overwegen het totale utiliteitsverlies door de COVID-19-pandemie te beperken door jongere generaties te compenseren ten koste van oudere generaties.Risicogedrag na het ervaren van een ramp; implicaties voor pensioenen

Meer weten?

Lees het paper “Risicogedrag na het ervaren van een ramp; implicaties voor pensioenen” van Martijn de Vries (TiU).

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners