Risicodeling in pensioencontracten – uniform indexeren werkt juist pech- en gelukgeneraties in de hand

Risicodeling in pensioenen pakt momenteel niet voor alle generaties even gunstig uit. Dit komt doordat we uitgaan van een uniforme manier van risicodelen: bij een schok krijgt iedere leeftijdsgroep hetzelfde percentage meer of minder van het dan opgebouwde pensioen. Hierdoor wordt iemand die vlak voor zijn pensioen zit of al met pensioen is veel harder geraakt – in positieve of negatieve zin – dan iemand die pas halverwege is met opbouwen. Zo werkt uniform korten en uniform indexeren dus pech- en geluk generaties in de hand. Een wijze van korten en indexeren waarbij rekening gehouden wordt met het nog op te bouwen pensioen, is een oplossing die in beide varianten van het nieuwe pensioencontract mogelijk is en leidt tot welvaartswinst.

Netspar-onderzoekers Bas Werker en Sander Muns (TiU) hebben de vormgeving van risicodeling tussen bestaande deelnemers, en van die met toekomstige deelnemers nader bekeken. Met een slimmere toedeling van rendementen naar pensioenopbouw – die een identiek effect heeft op het bereikbare (of ingegane) pensioen van alle deelnemers, kan een forse welvaartswinst bereikt worden (zie de vervangingsratio van contract (5) Wvp in figuur 1). Door beleggingsrendementen slimmer toe te delen, ontstaan dus baten. Deze overstijgen de baten van intergenerationele risicodeling. Het toevoegen van intergenerationele risicodeling aan de slimmere toedeling zorgt voor nog iets hogere baten (contract (6) Wvp in figuur 1).

Meer weten?
Lees hier het artikel ‘Baten van slimme toedeling rendementen hoger dan van intergenerationele risicodeling’ van Sander Muns en Bas Werker. Dit artikel is onderdeel van de ESB-special rond het pensioenakkoord, die op vrijdag 26 september 2019 verschijnt. Netspar is kennispartner van deze special.

Lees ook
Bijlage bij ESB paper – Technische invulling berekeningen risicodeling, Bas Werker en Sander Muns (2019) Netspar Occasional Paper 05 / 2019

Narekenen?
Download hier de rekenbestanden bij het artikel deel een, deel twee en deel drie van de gebruikte rekentool voor dit paper.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Netspar Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners