Rapport Netspar-projectgroep: knelpunten en beleidsopties voor flexibele pensionering

Langer doorwerken leidt tot veel discussie. Het verbetert de houdbaarheid van de overheidsfinanciën, maar zijn mensen ook in staat om te werken tot de verhoogde AOW-leeftijd? Meer flexibiliteit in de overgang van het werkende leven naar pensioen kan positieve effecten hebben op gezondheid, (werk)tevredenheid en duurzame inzetbaarheid. De Netspar projectgroep ‘Flexibel met pensioen’ analyseerde de mogelijkheden en knelpunten voor flexibele pensionering, en geeft een aantal overwegingen voor beleid. Lees hier het rapport.

De projectgroep bestaande uit wetenschappers en experts vanuit de praktijk zette voors en tegens van verschillende regelingen en beleidsopties op een rij. Bijvoorbeeld, de een-op-een koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting, de fiscale gevolgen van deeltijdpensioen en de fiscale facilitering van pensioenopbouw voor mensen met een laag inkomen.

Overwegingen voor beleid
De auteurs merken op dat mensen met een laag inkomen op dit moment minder mogelijkheden hebben om fiscaal gefaciliteerd te sparen voor vervroegde uittreding dan mensen met een hoog inkomen. Verder signaleren ze dat de gevolgen van deeltijdpensioen op het netto inkomen complex zijn. De AOW-leeftijd zou periodiek getoetst moeten worden door na te gaan hoe ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en armoede in de jaren voor de AOW-gerechtigde leeftijd zich ontwikkelen.

Het volledige overzicht vindt u in het rapport ‘Flexibel met pensioen’

Over de Netspar-projectgroepen
In de Netspar-projectgroepen komen experts vanuit wetenschap en praktijk bij elkaar om gezamenlijke, actuele vragen te bespreken. Het doel is inzicht te krijgen in overeenkomsten en verschillen en waar partijen tot consensus kunnen komen. De projectgroepen leveren waardevolle inzichten en vaak ook aanbevelingen voor beleidsmakers.

 

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners