Publieke middelen voor private ouderenzorg “Keuzeopties niet door iedereen in gelijke mate benut”

“Meer keuzevrijheid, maar keuzeopties niet door iedereen in gelijke mate benut”

In Nederland kunnen mensen die recht hebben op publiek gefinancierde verpleeghuiszorg kiezen voor een persoonsgebonden budget (PGB) of een volledig of modulair pakket thuis (VPT of MPT). Deze regelingen vergroten de ervaren vrijheid van zorg in een zelfgekozen setting. 20% van de PGB-houders en 50% van de VPT-houders gebruiken dit geld voor verblijf in een private instelling. Dit zijn met name ouderen met een hoog inkomen en lichte zorgvraag. De keuzeopties zijn in de praktijk minder groot voor mensen met een laag inkomen, doordat voor veel extra mogelijkheden bijbetaald moet worden.

Download one pager

Kernboodschap voor de sector

  • De keuzeopties voor zorg in een zelfgekozen setting vanuit regelingen PGB, VPT en MPT worden in de praktijk niet door iedereen even vaak gebruikt.
  • Dit roept de vraag op hoe alternatieve woonvormen voor ouderen met een laag inkomen op passende wijze gefinancierd kunnen worden.
  • Over de wachttijd en de kwaliteit van de zorg in reguliere en particuliere verpleeghuizen is echter
    nog weinig bekend, daarmee is de toegevoegde waarde van het particuliere aanbod onduidelijk.

Meer weten?

Lees het paper ‘Publieke middelen voor particuliere ouderenzorg’.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners