Persoonlijke levensgebeurtenissen en individuele risicovoorkeuren

“Huwelijk, ouderschap en werk beïnvloeden risicovoorkeuren”

Het meten van risicovoorkeuren speelt een belangrijke rol in de Wet toekomst pensioenen. De financiële sector en beleidsmakers gaan er vaak impliciet van uit dat de risicovoorkeuren van mensen in de loop van de tijd niet veranderen. Persoonlijke levensgebeurtenissen kunnen echter een grote invloed hebben op deze voorkeuren. Daarom werd met deze studie onderzocht of veranderingen in burgerlijke staat, ouderschap en werknemerschap van invloed zijn op risicovoorkeuren en hoe lang een dergelijk effect aanhoudt. De voorkeuren werden onderzocht met vragenlijsten waarmee mensen hun voorkeuren konden aangeven (aangegeven risicovoorkeur)en methoden waarbij mensen daadwerkelijk geld konden verdienen (onthulde risicovoorkeur).

Lees one pager

 

Kernboodschap voor de sector

  • De impact van levensgebeurtenissen op risicovoorkeuren mag niet worden onderschat, maar voor robuuste resultaten is meer onderzoek nodig.
  • Het kan van belang zijn wanneer in iemands levenscyclus risicovoorkeuren worden gemeten en om opnieuw te beoordelen nadat levensgebeurtenissen hebben plaatsgevonden.
  • Kennis over de impact van levensgebeurtenissen op risicovoorkeuren is tot nu toe versnipperd en vereist meer systematisch onderzoek.

 

Meer weten?

Lees het paper ‘Personal life events and individual risk preferences’ van Paul Bokern (UM, CBS), Jona Linde (UM), Arno Riedl (UM, IZA Bonn en CESifo), Hans Schmeets (UM, CBS) en Peter Werner (UM).

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners