Pensioenvoorbereiding van zzp’ers tijdens de coronacrisis

“Financiële tegenvallers tijdens de coronacrisis hebben veel zzp’ers het gevoel gegeven dat ze niet voldoende voor hun pensioen sparen”

Veel maar niet alle zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) zijn hard geraakt door de coronacrisis. Deze crisis heeft niet alleen impact op de huidige financiële positie van zzp’ers, maar heeft mogelijk ook invloed op hun vermogen om zich voor te bereiden op een onzekere toekomst. Deze studie onderzoekt de mate waarin zzp’ers negatieve implicaties van de coronacrisis hebben ervaren voor hun (pensioen-) sparen. Daarnaast wordt in deze studie bekeken of deze financiële tegenvallers zzp’ers het gevoel hebben gegeven dat ze te weinig voor hun pensioen sparen. De gegevens zijn begin 2021 verzameld door middel van online enquêtes.

Lees one pager

 

Kernboodschap voor de sector

  • Zzp’ers vormen een zeer uiteenlopende groep wat betreft de impact van de coronacrisis op hun spaargedrag.
  • Zzp’ers van wie het spaargedrag ernstig is ontregeld door de crisis verwachten dat dit ook op de lange termijn gevolgen zal hebben.

 

Meer weten?

Lees het paper “Pensioenvoorbereiding van zzp’ers tijdens de coronacrisis” van Marleen Damman (UU/NIDI) en Gerbert Kraaykamp (RU).

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners