Pensioennetwerk Netspar genomineerd voor Tilburgse impactprijs

Netspars kennis speelt sleutelrol in nieuw pensioenstelsel voor Nederlandse burgers

Onderzoeksnetwerk Netspar is genomineerd voor de Tilburg University Impact Award 2021. Het werk van de onafhankelijke pensioendenktank is belangrijk voor het nieuwe pensioenstelsel waarvoor in 2020 de conceptwetgeving werd gepubliceerd. Het nieuwe pensioenstelsel, dat tussen 2023 en 2027 wordt ingevoerd, heeft invloed op miljoenen werknemers en gepensioneerden.

Netspar bevordert sinds 2005 een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland. Het netwerk zorgt voor onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en deelt kennis via publicaties, podcasts, evenementen, webinars en onderwijs. Het netwerk bestaat uit pensioenfondsen, verzekeraars, toezichthouders, ministeries en wetenschappers van acht Nederlandse universiteiten.

Onderzoekers van Netspar zijn actief in werkgroepen van de overheid en van de sociale partners om fundamentele inzichten te vertalen naar samenhangende wetgeving. Ook werkt Netspar samen met ministeries, vakbonden, werkgeversorganisaties, pensioenfondsen en met de toezichthouders AFM en DNB om een gemeenschappelijke basis te vinden voor de hervorming van de aanvullende pensioenen.

Onderzoek van Netspar leverde onder andere de kennis om beslissingen te kunnen maken over het afschaffen van de rekenrente en de dekkingsgraden. Verder effende het onderzoek de weg voor een nieuw contract met efficiëntere risicodeling tussen generaties en voor het verdelen van het pensioengeld bij de transitie.

Klaas Knot, president DNB
“Netspar heeft de afgelopen jaren een cruciale rol gespeeld in de discussie over de totstandkoming van het pensioenakkoord en meer recent over de verdere uitwerking ervan.”

Harmen van Wijnen, directeur ABP
“De hele pensioensector (en uiteindelijk alle pensioendeelnemers) profiteren van het onderzoek en de publicaties van Netspar.”

Wouter Koolmees, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
“Op basis van de huidige stand van de wetenschap levert Netspar een antwoord op pensioenvragen, die nodeloze polarisatie voorkomt én waarmee wij verder kunnen bij de voorbereiding van wet- en regelgeving.”

Over de Tilburg University Impact Award

De Tilburg University Impact Award gaat naar onderzoek dat het afgelopen jaar veel invloed had op de samenleving. In het voorjaar van 2021 stuurden 21 onderzoekers of onderzoeksgroepen hun stukken in voor de prijs. Daarvan zijn er nu drie genomineerd, waaronder Netspar. Op 30 augustus, tijdens de opening van het academisch jaar, wordt bekend wie de prijs van € 10.000 en een trofee krijgt.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners