Pensioenkeuzes: “de keuzevrijheid van deelnemers mag niet leiden tot ongewenste situaties”

Individuen kunnen op verschillende manieren de snelheid waarmee het pensioenkapitaal wordt opgenomen beïnvloeden. In dit artikel wordt onderzocht welk effect keuzevrijheid op de hoogte van de pensioenuitkering kan hebben. We laten zien dat te veel keuzevrijheid mogelijk kan leiden tot ongewenste situaties waarbij de deelnemer veel minder pensioen krijgt dan in het geval waarbij geen keuzemogelijkheden worden benut. Een manier om dit te voorkomen, is door conditionele keuzevrijheid toe te passen: deelnemers kunnen hun pensioenvermogen naar wens gebruiken, mits aan bepaalde voorwaarden is (en blijft) voldaan.

Lees de one pager

Kernboodschap voor de sector

  • Vervroegde pensionering heeft de grootste impact op de uitkeringsstroom, vooral voor deelnemers met weinig opgebouwde pensioenrechten.
  • Zorg voor conditionele keuzevrijheid zodat pensioenfondsen recht kunnen doen aan de heterogeniteit in inkomens en vermogensbestanddelen van individuen.

Meer weten?
Lees het paper ‘Keuzes rondom pensioen: implicaties op uitkeringssnelheid voor een heterogeen deelnemersbestand’

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners