Pensioenkeuzes: “de keuzevrijheid van deelnemers mag niet leiden tot ongewenste situaties”

Individuen kunnen op verschillende manieren de snelheid waarmee het pensioenkapitaal wordt opgenomen beïnvloeden. In dit artikel wordt onderzocht welk effect keuzevrijheid op de hoogte van de pensioenuitkering kan hebben. We laten zien dat te veel keuzevrijheid mogelijk kan leiden tot ongewenste situaties waarbij de deelnemer veel minder pensioen krijgt dan in het geval waarbij geen keuzemogelijkheden worden benut. Een manier om dit te voorkomen, is door conditionele keuzevrijheid toe te passen: deelnemers kunnen hun pensioenvermogen naar wens gebruiken, mits aan bepaalde voorwaarden is (en blijft) voldaan.

Lees de one pager

Kernboodschap voor de sector

  • Vervroegde pensionering heeft de grootste impact op de uitkeringsstroom, vooral voor deelnemers met weinig opgebouwde pensioenrechten.
  • Zorg voor conditionele keuzevrijheid zodat pensioenfondsen recht kunnen doen aan de heterogeniteit in inkomens en vermogensbestanddelen van individuen.

Meer weten?
Lees het paper ‘Keuzes rondom pensioen: implicaties op uitkeringssnelheid voor een heterogeen deelnemersbestand’

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners