Pensioenfonds IBM treedt toe tot kennisnetwerk Netspar

Op 1 april 2022 is Pensioenfonds IBM Nederland (SPIN) toegetreden tot het Netspar-netwerk. Door de samenwerking geeft SPIN invulling aan haar ambitie om de uitvoering van de pensioenregeling verder te verbeteren op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten, daarbij gebruikmakend van de kennis en ervaring van een breed scala aan deskundigen binnen het kennisnetwerk.

  Wouter van Eechoud, directeur SPIN:
SPIN vindt het belangrijk toegang te hebben tot actuele en onafhankelijke kennis. De primaire kennisdomeinen van Netspar zoals duurzaam beleggen, productontwerp en communicatie zijn zeer actueel voor onze ambities met zowel het eigen communicatiebeleid, duurzaamheid als de uitwerking van de Wet toekomst pensioenen. Op het gebied van pensioeninnovatie en communicatie hebben we een strategische samenwerking met eBenefits BV. Met toetreding tot Netspar versterken we deze samenwerking verder, om zo onze gezamenlijke ambitie waar te maken om deelnemers ook digitaal op een zo persoonlijk en relevant mogelijke manier te ondersteunen. Daarnaast willen we als ondernemingspensioenfonds binnen Netspar een inbreng leveren over de specifieke situatie van ondernemingspensioenfondsen.

Algemeen directeur Netspar Marike Knoef: “Wij zijn blij met de toetreding van SPIN. Zij gebruiken Netspar onderzoek op de bestuurstafel. Met de toetreding tot het netwerk helpen wij hen graag om beter en efficiënter op de hoogte te zijn van de laatste inzichten om bestuurskeuzes te onderbouwen. Nu er zich opnieuw een ondernemingspensioenfonds bij Netspar aansluit, vergroten we de diversiteit van ons kennisnetwerk, dat daarmee relevanter en nog aantrekkelijker wordt.” 

Over SPIN

SPIN voert pensioenregelingen uit voor zo’n 14.000 mensen die bij IBM Nederland en / of Kyndryl Nederland werken of gewerkt hebben. SPIN beheert een vermogen van ruim 5 miljard euro. SPIN voert de volgende typen regelingen uit: Defined Benefit-pensioen (DB), Defined Contribution-pensioen (DC), Nabestaandenpensioen en tot slot Arbeidsongeschiktheid. Sinds 1 januari 2022 is SPIN een zelfadministrerend fonds.

 

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners