Pensioendriedaagse: Nederlanders geen realistische verwachting van nabestaandenpensioen

Van 5 tot en met 7 november 2019 vindt de Pensioendriedaagse van Wijzer in Geldzaken plaats, met nabestaandenpensioen als een van de centrale thema’s. Op basis van eigen onderzoek meldt Wijzer in Geldzaken dat een derde van de Nederlanders verwacht dat de partner niet hoeft te bezuinigen wanneer de partner overlijdt. Slechts één op de acht schat de uitkering na overlijden realistisch in.

Ook Netspar deed uitgebreid onderzoek naar de mogelijke financiële gevolgen na overlijden van een partner en analyseerde eerder de ontwikkelingen in relatie tot nabestaandenpensioen, bracht de risico’s voor deelnemers in kaart en deed aanbevelingen voor beleid. De resultaten vormen onder meer input voor de initiatiefnota nabestaandenpensioen van Tweedekamerleden Omtzigt en Bruins en kunnen worden meegenomen in lopend vervolgonderzoek en acties voortkomend uit het Pensioenakkoord.

Kijk- en leestips:

 

 

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie
Netspar Brief       •          Werkprogramma 2019-2023        •         Onderzoeksagenda Netspar NexT

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
ministeries
B20160708_cardano
B20160708_afm
Bekijk al onze partners