Opleidingsverschillen in levensverwachting: De bijdrage van acht risicofactoren

“Een substantiële vermindering van de ongelijkheden in levensverwachting vereist beleidsmaatregelen met betrekking tot een breed scala aan gezondheidsbepalende factoren”

In deze studie is het effect van verschillende risicofactoren op de verschillen in levensverwachting tussen mannen en vrouwen in Nederland in de leeftijd van 35 tot 80 jaar met een hoge of lage opleiding beoordeeld. De gegevens zijn vergeleken met de cijfers voor Noordwest-Europa. Daarbij is gekeken naar de volgende risicofactoren: handmatig beroep van de vader, laag inkomen, weinig sociale contacten, roken, hoge alcoholconsumptie, weinig lichaamsbeweging en een lage consumptie van fruit en groente.

Lees de onepager

Kernboodschap voor de sector

  • Niet alleen gezondheidsgedrag, maar ook materiële omstandigheden en omstandigheden tijdens de jeugd verklaren de kloof in levensverwachting tussen lager en hoger opgeleide mensen.
  • Een substantiële vermindering van de ongelijkheden in levensverwachting vereist beleidsmaatregelen met betrekking tot een breed scala aan gezondheidsbepalende factoren.

Meer weten?

Lees het paper van Wilma Nusselder, Jose Rubio Valverde en Johan Mackenbach (Erasmus MC) ‘Opleidingsverschillen in levensverwachting: De bijdrage van acht risicofactoren

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners