Opleidingsverschillen bij trends in lichamelijke beperkingen en ervaren gezondheid in Nederland

“Het huidige beeld dat de overheid heeft van de gezondheid van oudere werknemers is niet zo betrouwbaar”

Als de AOW-leeftijd blijft stijgen, zou ook het percentage oudere werknemers met nietlevensbedreigende gezondheidsproblemen die invloed hebben op hun werkvermogen omhoog kunnen gaan – ondanks een algehele verbetering van de volksgezondheid. Het is lastig om een nauwkeurig beeld van de situatie te krijgen, omdat de gebruikte gezondheidsindicatoren en het opleidingsniveau van de werknemers invloed hebben op de vastgestelde resultaten. Bij deze studie zijn diverse gezondheidsindicatoren gebruikt om te bepalen of er verbeteringen in de gezondheid van ouderen zijn opgetreden tussen 1989-2018. De uitkomsten zijn gedifferentieerd naar geslacht en opleidingsniveau.

Lees one pager

 

Belangrijkste conclusie voor de sector

De OESO-indicator die in Nederland wordt gebruikt om de gezondheidsgevolgen van het verhogen van de AOW-leeftijd te helpen bepalen, biedt een te positief beeld van verbeteringen in de gezondheid van bijna gepensioneerden.

 

Meer weten?

Lees het paper ‘Trends in verschillende gezondheidsindicatoren: de rol van opleidingsniveau’ door Wilma Nusselder ¹, Jose R. Valverde ¹ en Dorly Deeg ² (¹Erasmus MC, ²Amsterdam UMC).

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners