Onderzoeksrapport projectierentes verstuurd naar Eerste en Tweede Kamer

Op verzoek van de staatssecretaris van sociale zaken hebben Lans Bovenberg, Theo Nijman en Bas Werker de voor- en nadelen van diverse mogelijke invullingen van de projectierente voor de nieuwe wet Verbeterde Premieregeling in kaart gebracht. Het wetsvoorstel maakt ook in premieregelingen mogelijk om in de uitkeringsfase beleggingsrisico te lopen. De projectierente is van grote invloed op het verloop van toekomstige pensioenbetalingen. Ook is de projectierente van belang om een gelijk speelveld te bieden voor de verschillende pensioencontracten die de nieuwe wet mogelijk maakt. Een zorgvuldige politieke afweging van de voor- en nadelen van de mogelijke invullingen van de projectierente die het rapport inventariseert is dan ook geboden.

 

Het onderzoeksrapport is te vinden op de website van de Rijksoverheid. De berekeningen in dit rapport zijn gebaseerd op een spreadsheet. In deze spreadsheet kan het effect van projectierentes op het uitkeringsverloop in een vereenvoudigde setting inzichtelijk gemaakt worden.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie
Netspar Brief       •          Werkprogramma 2019-2023        •         Onderzoeksagenda Netspar NexT

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners