Onderzoek: Maatwerk in pensioencommunicatie heeft positief effect op navigatiegedrag oudere deelnemers

Onder meer dankzij de Wet pensioencommunicatie is er veel aandacht voor transparantie en begrijpelijkheid van pensioencommunicatie. Dit leidt echter ook tot een informatie-overdaad, waardoor veel mensen zich verloren voelen en niet gemotiveerd zijn om pensioeninformatie tot zich te nemen. Netspar onderzocht of een navigatiestructuur ‘op maat’ in het persoonlijk pensioenoverzicht mensen effectief naar de voor hen relevante informatie leidt. Dit bleek alleen zo te zijn voor oudere deelnemers. Jongeren en deelnemers van middelbare leeftijd werden niet gemotiveerd om de juiste informatie aan te klikken.

In het experiment, uitgevoerd door onderzoekers van Utrecht University in samenwerking met pensioenexperts, werd voor drie leeftijdscategorieën een doelstelling bepaald van welke informatie voor hen relevant is en die dus extra aandacht bij het opstellen van informatie verdient. Voor jongeren (18-34 jaar) is dit weten hoe hun pensioen geregeld is. Voor middelbare (35-54 jaar) en oudere (55+ jaar) deelnemers is dit informatie over de keuzes die zij hebben binnen hun pensioenregeling en of ze op koers liggen met sparen voor de oude dag.

Naast het generieke pensioenoverzicht werden drie verschillende versies met een navigatiestructuur ‘op maat’ gemaakt. Dit maatwerk slaagt erin om jonge deelnemers geen aandacht te besteden aan (nog) niet relevante informatie, maar motiveert hen niet om op relevante informatie te klikken. Hetzelfde geldt voor deelnemers van middelbare leeftijd. Voor oudere deelnemers had maatwerk wel het beoogde effect: zij klikten op relevante informatie en niet op niet-relevante informatie.

Mogelijk heeft dit resultaat te maken met uitstelgedrag: hoe dichterbij het pensioen, hoe meer men geneigd is pensioeninformatie tot zich te nemen. Aan het onderzoek namen 8.563 deelnemers aan een werknemerspensioenregeling van een Nederlandse verzekeringsmaatschappij deel.

Lees het paper ‘The effect of tailoring pension information on navigation behavior

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners