NWO-evaluatierapport: Netspar scoort uitstekend

De wetenschappelijk betekenis van Netspar is zeer goed en de maatschappelijke bijdrage is uitstekend. Dat concludeert een evaluatiecommissie onder voorzitterschap van prof. Lex Heerma van Voss. Ook scoort Netspar zeer goed tot uitstekend als het gaat om kennistransfer.

De commissie evalueerde in opdracht van NWO de programma’s 2011-2014 en in 2015-2019 die Netspar met financiering vanuit de overheid uitvoerde. De commissie is onder meer lovend over de gerealiseerde verbreding naar andere disciplines buiten economie en de vergroting van het aantal gezichtsbepalende onderzoekers. Ook is de commissie te spreken over de wijze waarop Netspar zorgt voor sectorrelevant onderzoek; sectorpartners zijn betrokken bij het opstellen van de onderzoeksagenda en onderzoekers worden volop mogelijkheden geboden hun onderzoek te toetsen in de praktijk. Een belangrijke aanbeveling in het rapport is ook in de toekomst te blijven zorgen voor voldoende fundamenteel onderzoek als basis voor toegepast onderzoek.

Casper van Ewijk, algemeen directeur Netspar, is verheugd: “We zien het gedegen rapport als een erkenning van de bijdrage die we samen met partners leveren aan een geïnformeerd pensioendebat. We onderschrijven het pleidooi voor behoud van voldoende fundamenteel onderzoek. Juist omdat we daar in het verleden verhoudingsgewijs meer in geïnvesteerd  hebben, konden we de afgelopen jaren veel toegepast, beleidsgericht onderzoek doen. De kunst is nu te investeren in de vragen van morgen en overmorgen.”

Naast de evaluatie vanuit NWO, wordt Netspar momenteel ook geëvalueerd door de partners. Bevindingen en aandachtspunten uit de verschillende evaluaties vormen de input voor het nieuwe Werkprogramma 2019-2023, dat op dit moment vorm krijgt. Behoud van voldoende fundamenteel onderzoek als basis voor toegepast onderzoek én waar nodig en mogelijk uitvoeren van multidisciplinair onderzoek zijn daarbij belangrijke ambities.

Meer over de partnerevaluatie en de voorlopige contouren van de onderzoeksagenda ‘Netspar NexT’ en het nieuwe werkprogramma vindt u hier.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners