Nieuwe themaprojecten: € 1 mln toegekend voor driejarig onderzoek

De Netspar-directie heeft, na wetenschappelijke toetsing door de Scientific Council en advies vanuit de Partner Research Council, drie aanvragen voor themaprojecten gehonoreerd met een grant van € 250.000 per project:

De boogde startdatum van de projecten is 1 januari 2021.

Er zijn negen voorstellen ingediend. Instituut Gak heeft daaruit in augustus jl. een voorstel geselecteerd en een subsidie van € 250.000 toegekend aan dr. Mark Visser (RUN): “Understanding old age inequality: the impact of work, family and health trajectories on post-retirement economic, social and pscychological well-being across Europe”.

Netspar is zeer verheugd met deze additionele financiering van pensioenonderzoek door Instituut Gak.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners