Nieuwe themaprojecten: € 1 mln toegekend voor driejarig onderzoek

De Netspar-directie heeft, na wetenschappelijke toetsing door de Scientific Council en advies vanuit de Partner Research Council, drie aanvragen voor themaprojecten gehonoreerd met een grant van € 250.000 per project:

De boogde startdatum van de projecten is 1 januari 2021.

Er zijn negen voorstellen ingediend. Instituut Gak heeft daaruit in augustus jl. een voorstel geselecteerd en een subsidie van € 250.000 toegekend aan dr. Mark Visser (RUN): “Understanding old age inequality: the impact of work, family and health trajectories on post-retirement economic, social and pscychological well-being across Europe”.

Netspar is zeer verheugd met deze additionele financiering van pensioenonderzoek door Instituut Gak.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_dnb
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners