Live: podcastserie Pensioen & Genderkloof

In september 2021 publiceerden wij het paper ‘Gelijke rechten, maar geen gelijke pensioenen: de gender gap in Nederlandse tweedepijlerpensioenen‘ van Suzanne Kali, Jim Been, Marike Knoef, Albert van Marwijk Kooy (Universiteit Leiden). Dit paper heeft veel aandacht in de media gehad en blijft een actueel maatschappelijk thema.

Het heeft ons geinspireerd om wetenschap en praktijk in gesprek te laten gaan voor een nieuwe podcastserie. Op 8 maart –Internationale Vrouwendag– zijn we live met de podcastserie: Pensioen & Genderkloof. Drie afleveringen waarin een wetenschapper en iemand uit de praktijk onder leiding van Jannie Benedictus (freelance journalist en onder andere columnist voor het FD) het gesprek aangaan. De eerste aflevering staat online.

In deel I praat Jannie Benedictus met Suzanne Kali (LU) en Lillian van Eijk (APG) over de impact van de verdeling van zorgtaken op je pensioen. Volgende week praten Jim Been (LU) en Joanne Kellermann (PFZW) over pensioen in vrouwenberoepen. Tanachia Ashikali (LU) en Tarik Uçar (BPF Schoonmaak) sluiten deze serie af met hun gesprek over gender en diversiteit in pensioenfondsbesturen.

Jannie Benedictus  Suzanne Kali  Lillian van Eijk 

Luister hier direct naar deel I. De komende twee dinsdagen publiceren we de rest van deze serie.

 

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_PGIM_Blacklogo2
B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners