Nieuwe Board Brief: Economische analyse van de keuze om wel of niet in te varen

De komende jaren bereiden bestuurders van pensioenfondsen en sociale partners de invoering van het nieuwe pensioenstelsel voor. Om hen te helpen bij de beslissingen die ze moeten nemen, publiceert Netspar een serie Board Briefs die overzicht, achtergrondinformatie en duiding bieden. Ze zijn bedoeld als basis voor gesprekken en afwegingen.

Lees de nieuwe Board Brief Economische analyse van de keuze om wel of niet in te varen van Roel Mehlkopf en Theo Nijman.

Vragen op de bestuurstafel die beantwoord worden:

  • Is het acceptabel dat de (juridische en economische) aard van bestaande aanspraken verandert?
  • Zijn er fondsspecifieke kenmerken die invaren onaantrekkelijk maken?
  • Wat zijn de gevolgen van ‘niet invaren’, waarbij bestaande pensioenaanspraken en -rechten achterblijven in een krimpende uitkeringsregeling?
  • Wat is precies ‘ingroeien’ en welke varianten daarvan zijn voorgesteld en wettelijk toegestaan?
  • Wat zijn de consequenties van het invaarbesluit voor de mogelijkheden om de compensatie van de afschaffing van de doorsneesystematiek (deels) te financieren via de zogeheten ‘dubbele transitie’?

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners