Nieuw onderzoek toegekend: themaprojecten over inertie en begrijpen en verbeteren van spaargedrag

De Netspar-directie heeft, na wetenschappelijke toetsing door de Scientific Council en advies vanuit de Partner Research Council, twee aanvragen voor themaprojecten gehonoreerd met een grant van k€250 per project. Hiermee is in 2018 in totaal 1mnl euro toegekend aan langlopend onderzoek. De boogde startdatum van beide projecten is 1 september 2019.

Over het onderzoek:

Ontwikkelen en testen van een model voor inertie in pensioenbeslissingen
Het is bekend dat veel mensen beslissingen over het pensioen uitstellen of uit de weg gaan. In dit project proberen onderzoekers Marijke van Putten (Leiden University) en Marcel Zeelenberg (Tilburg University) een beter begrip te krijgen waarom dat zo is én geven ze tools om vermijdend gedrag te overwinnen. Inzichten uit onderzoek kunnen deelnemers en pensioenuitvoerders helpen om zich voor te bereiden op de recente en voorgestelde wijzigingen in het pensioenstelsel en hoe hiermee om te gaan – in plaats van ze te vermijden. Daarnaast biedt het project relatief goedkope en eenvoudige manieren om communicatie- en keuzearchitectuur op te bouwen om pensioenbeslissingen te ondersteunen. Dit project start op 1 juli 2019.

Lees hier de projectomschrijving

Begrijpen en verbeteren van spaargedrag
In dit project beogen Arno Riedl, Jona Linde en Peter Werner (allen Maastricht University) een beter begrip te krijgen van (pensioen)spaargedrag van Nederlandse werkenden en in het bijzonder zelfstandigen. Door de drijfveren van het spaargedrag in kaart te brengen, hopen de onderzoekers handvatten te bieden voor beleid op maat en het ontwikkelen van slimme pensioenspaarproducten. Pensioenspaarders zijn een zeer diverse doelgroep. De onderzoekers zullen hun uiteenlopende voorkeuren (preferences), verwachtingen (beliefs) en biases in kaart te brengen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van inzichten en methoden uit de gedragseconomie, politieke wetenschap en data science en wordt samengewerkt met CBS, Institute for Data Science, APG, ZZP Nederland, en MinSZW. Deze combinatie van methoden en partners maakt het mogelijk om goed inzicht te krijgen in de bewuste en onbewuste drijfveren van Nederlandse werkenden, in het bijzonder zelfstandigen, en hun (pensioen)spaargedrag. Dit project start op 1 september 2019.

Lees hier de projectomschrijving

Eerder toegekende themaprojecten

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners