Nieuw kortlopend onderzoek van start: Topicality projecten toegekend

De Netspar-directie kende op advies van de PRC medio februari financiering toe aan zeven nieuwe kortlopende onderzoeksprojecten. We gaan onder meer aan de slag met de ethiek rondom datascience en het vaststellen van risicohouding van deelnemers. In onze kortlopende projecten werken sector en wetenschap nauw samen op actuele (pensioen)onderwerpen, passend binnen de onderzoeksagenda Netspar NexT. Hierin staan pensioenhervorming, lifecycle planning en de maatschappij in transitie centraal.

 

Kortlopende onderzoeksprojecten 2020

 

  • Internationale vergelijking van (solvabiliteits)toezicht op pensioenfondsen, Antoon Pelsser (UM) (CRG project)
  • Hoe stel je de risicohouding van de deelnemer vast bij een pensioenregeling? Jorgo Goossens (TiU), Marike Knoef (UL), Eduard Ponds (TiU), Arno Riedl (UM)
  • Stapeling van keuzes, Jona Linde, Ingrid Rohde (beide UM)
  • Klimaatverandering en portfolio keuzes op de lange termijn: een combinatie van theorie en empirie, Mathijs Cosemans, Mathijs van Dijk, Xander Hut (allen EUR)
  • Ethiek rondom datascience en bigdatagebruik, Willem van der Deijl (TiU), Marijke Kloek (EUR), Koen Vaassen (Achmea) en Bas Werker (TiU)
  • Pensioen ‘Gendergap’ in Nederland.  Suzanne Kali, Jim Been, Marike Knoef en Albert van Marwijk Kooy.
  • Dynamisch beleggingsbeleid en andere concepten voor automatisch sturen, uitgevoerd binnen themaproject ‘Ontwerp van pensioencontracten in incomplete markten’, Antoon Pelsser

Op korte termijn wordt ook een kortlopend project gestart dat wordt aangewezen door de ministeries van SZW, BZK en Financiën.

Een meer uitgebreide omschrijving van de toegekende projecten vindt u binnenkort op onze website.

Meer weten over de financiering van onderzoek? Bekijk de infographic.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners