Netspar verwelkomt vermogensbeheerder BlackRock in netwerk

Op 1 januari 2020 is BlackRock toegetreden tot het Netspar-netwerk. De komende drie jaar steunt de vermogensbeheerder het werkprogramma van Netspar en levert ze een bijdrage aan de onderzoeksagenda door actieve betrokkenheid bij onderzoek en kennisdeling.

Monique Donders – Hoofd BlackRock Nederland: “Gegeven de discussie over het Nederlandse pensioensysteem en kritiek die daarbij op de Nederlandse pensioensector gegeven wordt, wordt wel eens uit het oog verloren hoeveel kennis er in werkelijkheid is. Nederland voert vaak een voortrekkersrol in internationaal verband. Wij zijn daarom ook heel blij dat we ons aan kunnen sluiten bij Netspar”

Algemeen directeur Casper van Ewijk: “Wij zijn zeer verheugd met de toetreding van BlackRock. Hiermee vergroten we de diversiteit binnen ons netwerk en wordt ons netwerk verder versterkt. Pensioen wordt steeds meer gezien als onderdeel van financiële planning over de levensloop. Inzicht in bijvoorbeeld lifecycle beleggen en duurzaam beleggen wordt belangrijker. BlackRock is vanuit de praktijk een belangrijke bron van kennis en ervaring op dit gebied. Dat helpt bij uitvoering van onze onderzoeksagenda. Zo dragen we bij aan een goed geïnformeerd pensioendebat in Nederland.”

Over BlackRock
BlackRock is een vermogensbeheerder en helpt beleggers om aan een betere financiële toekomst te bouwen. Vanuit onze visie dat we de belangen van onze cliënten zo goed mogelijk willen dienen, bieden we beleggingen en ontwikkelen we technologie om hen te ondersteunen bij het realiseren van hun belangrijkste financiële doelen. Ga voor meer informatie naar www.blackrock.nl

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners