Netspar thesis awards uitgereikt: uitmuntende bijdragen aan Netspar onderzoeksprogramma

Met veel plezier feliciteert Netspar de winnaars van de Netspar thesis awards 2019: Lu Yi, Marianne Tenand en Maarten de Haas, Steven Jonk, Herialt Mens en Semih Eski. De prijzen van elk € 3.000,- werden tijdens de jaarlijkse International Pension Workshop toegekend aan uitmuntende master, phd en Tias theses binnen het Netspar onderzoeksprogramma.

Alle genomineerde papers werden beoordeeld op academische kwaliteit, relevantie voor het Netspar onderzoeksprogramma, originaliteit en uitvoering van het onderzoek en toegankelijkheid en presentatie.

En de winnaars zijn…
Lu Yi werd beloond voor haar master thesis “Quantifying Inter-generational Equity under Different Target Benefit Plan Designs”. Deze scriptie valt op vanwege de praktische relevantie ervan gezien de huidige discussie over pensioenhervorming en solidariteit tussen generaties, in Nederland en in andere landen.

Marianne Tenand schreef haar proefschrift over langdurige zorgbeleid in Nederland en Frankrijk. Het onderzoek gaat onder meer in op de prijsgevoeligheid van de vraag naar langdurige zorg. Uit de schatting kan worden afgeleid hoe potentiële hervormingen van subsidies het gebruik van langetermijnzorg en dus de overheidsuitgaven zullen beïnvloeden. Ook documenteert het proefschrift inkomensgerelateerde ongelijkheden in het gebruik van langdurige zorgdiensten in Nederland.

Maarten de Haas, Steven Jonk, Herialt Mens and Semih Eski mochten de prijs in ontvangst nemen voor hun Tias theses getiteld “Where is the trust?! Communication key to restoring trust in the pension sector”. Deze studie richt zich op het lage vertrouwen in pensioenen en trekt belangrijke lessen uit ervaringen buiten de pensioensector, zoals de luchtvaartsector of de stad Amsterdam en de aanleg van de Noord-Zuid metrolijn. De bevindingen zijn vertaald in concrete adviezen voor alle belanghebbenden in de pensioensector.

Netspar dankt alle inzenders van harte voor hun bijdrage en de jury voor de deskundige beoordeling.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners