Netspar rapport integrale financiële planning: Acht componenten voor meer individueel handelingsperspectief

Hoewel bijna de helft van de Nederlanders zich zorgen maakt over hun toekomstige financiën, is het lastig om mensen zover te krijgen dat ze zich in hun financiële situatie verdiepen. De mensen die dat wél willen, vinden dat data versnipperd is opgeslagen en bovendien moeilijk te verzamelen, ordenen en begrijpen is. In dit Netspar rapport analyseerden onderzoekers van TU Delft wat ervoor nodig is om deze barrières weg te nemen. Ze onderscheiden acht componenten voor een domein overstijgende infrastructuur voor informatie-uitwisseling. Hiermee kunnen tools worden ontwikkeld waarmee mensen meer regie over hun eigen financiële planning krijgen; nu en in de toekomst.

Mensen zijn niet altijd bezig met hun pensioen, maar vaak wél met geld. Op die momenten dat mensen zich vanuit intrinsieke motivatie met financiën bezig houden, zou je ze moeten faciliteren om gemakkelijk, betaalbaar en snel inzicht te krijgen en actie te ondernemen. Burgers de macht in eigen handen geven helpt om hen meer verantwoordelijk en betrokken te maken en dat leidt tot betere keuzes. Om dat voor elkaar te krijgen zullen alle betrokken partijen samen een open en vertrouwde infrastructuur moeten neerzetten voor informatie-uitwisseling. De onderzoekers onderscheiden daarin acht componenten:

  1. Persoonlijke datakluizen voor regie op gegevens.
  2. Eenvoudig te gebruiken digitale identiteiten met het hoogste zekerheidsniveau, waarmee ook gekwalificeerde elektronische handtekeningen geplaatst kunnen worden.
  3. Dataspecificaties (standaardisatie van zinsopbouw, woorddefinities en structuur) als katalysator voor de geautomatiseerde verwerking van gegevens.
  4. Online functionaliteiten/services die door burgers kunnen worden gebruikt voor het samenvoegen van gegevens, analyse en financiële planning.
  5. Gestandaardiseerde en transparante processen voor het geautomatiseerd verzamelen, uitwisselen en verwerken van gegevens voor persoonlijke financiële planning en dienstverlening. Transparantie (o.a. door het loggen van wie wanneer bepaalde gegevens heeft verwerkt), moet vertrouwen scheppen en bescherming bieden.
  6. Beveiligde technische interfaces (API’s) voor informatie-uitwisseling die door alle organisaties kunnen worden gebruikt.
  7. Ondersteuning voor organisaties die gebruik willen maken van de eerder genoemde componenten.
  8. Een domein-overstijgende publiek-private governance die stuurt op het ontwikkelen en toepassen van componenten.

Wetgeving
De combinatie van componenten kan het mogelijk maken geautomatiseerde formules in te zetten, zodat mensen niet zelf hoeven te gaan rekenen. Bij het uniformeren van welk type data waar en op welke wijze wordt opgeslagen, biedt wetgeving als PSD2 (voor banken) en de nieuwe Europese privacy wetgeving goede handvatten en bescherming aan burgers. Voor implementatie van deze werkwijze zijn verschillende scenario’s denkbaar, waarin overheid en financiële sector beide een cruciale rol spelen om burgers de beste tools te kunnen bieden.

Lees hier de publicatie ‘Towards integrated personal financial planning – Information barriers and design propositions’ van Nitesh Bharosa en Marijn Janssen (TU Delft). Voor meer informatie: [email protected]

Lees ook de terugblik kennisbijeenkomst ‘Data Science – toekomstscenario’s voor pensioen’.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners