Netspar papers over projectierentes in de wet verbeterde premieregeling

Op 1 september 2016 trad de Wet Verbeterde Premieregeling in werking, die doorbeleggen in premieregelingen mogelijk maakt. Naar aanleiding van deze wet, heeft Netspar een tweetal rapporten geschreven voor het ministerie van SZW, die respectievelijk in mei en in oktober door de staatssecretaris zijn aangeboden aan het parlement. Ook schreven Netspar-onderzoekers een aantal gerelateerde papers over de nieuwe regelgeving. Op 15 december jl. publiceerde het ministerie het meest recente onderzoeksrapport. Hierbij stelt Netspar de bijbehorende papers gezamenlijk beschikbaar.

De papers gaan allen in op de gevolgen van invullingen van de zogenaamde ‘projectierente en vaste daling’ (die onder andere de hoogte van de eerste uitkering bepalen) en het beleggingsbeleid. In de papers is aandacht voor de regelgeving en wat ervoor nodig is om doelstellingen als een nominaal stabiele uitkering en het voorkomen van een grote kans op daling in de eerste uitkeringsjaren te realiseren. Ook wordt ingegaan op de doorwerking van projectierentes en vaste dalingen op de verwachte uitkeringen en de onzekerheid daarin. Zo leidt een (te) hoge projectierente bijvoorbeeld tot een hogere eerste uitkering, maar ook tot aantasting van het levenslange karakter van de uitkering. Verder wordt aangegeven hoe pessimistische en optimistische scenario’s worden bepaald, voor toekomstige uitkeringen die zich kunnen voordoen als gevolg van doorbeleggen.

Ten geleide
Voor meer achtergrondinformatie en een toelichting op de samenhang tussen de verschillende papers, kunt u dit document ten geleide downloaden.

Onderzoeksrapporten en achtergronddocumenten

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie
Netspar Brief       •          Werkprogramma 2019-2023        •         Onderzoeksagenda Netspar NexT

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_cardano
B20160708_afm
Bekijk al onze partners