Netspar-onderzoeker Bastiaan Starink benoemd tot bijzonder hoogleraar Arbeidsmarkt, Pensioenen en Belasting

Tilburg University heeft Netspar-onderzoeker mr. dr. Bastiaan Starink met ingang van 1 februari 2021 benoemd tot hoogleraar Arbeidsmarkt, Pensioenen en Belasting bij Tilburg Law School. De leerstoel staat in het teken van de herziening van de collectieve tweede pijler van het pensioenstelsel en de verandering van de arbeidsmarkt in Nederland. De vestigende instantie van de leerstoel is PwC Nederland.

Na jaren van maatschappelijk debat en polderen lijkt het pensioenstelsel per 2022 drastisch gewijzigd te gaan worden. Het systeem wordt individueler, zowel wat betreft eigendomsrechten als verdeling van risico’s. De toenemende flexibilisering en individualisering van zowel de arbeidsmarkt als het pensioenstelsel vragen om aanpassingen van het bijbehorende fiscale en juridische stelsel.

Het onderzoek van Bastiaan Starink staat al jaren in het teken van de grootscheepse pensioenstelselherziening. Zijn primaire aandachtsgebieden zijn de fiscale aspecten van collectief pensioen en de arbeidsmarkt. “Pensioenen zijn een budgettair, politiek, maatschappelijk en wetenschappelijk interessant vakgebied met grote onderzoeksvragen,” zegt hij. “De relatie van het pensioen tot de arbeidsmarkt is bij uitstek een interdisciplinair vakgebied met onder andere belangrijke fiscale, juridische, economische en sociaal-maatschappelijke raakvlakken.”

Prof. mr. dr. Bastiaan Starink (1980) is sinds 2004 werkzaam bij Tilburg University. Hij studeerde Fiscaal Recht aan Tilburg University en promoveerde in 2015 aan diezelfde universiteit. De afgelopen 15 jaar heeft hij zich ontwikkeld tot autoriteit op zijn vakgebied. Naast zijn aanstelling als hoogleraar is hij partner bij PwC.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners