Netspar en Nyenrode ontwikkelen masterclass voor bestuurders en toezichthouders in de pensioensector

Transitie pensioenstelsel vraagt om goede voorbereiding

Vanaf 1 januari 2021 werken Nyenrode Business Universiteit en onderzoeksnetwerk Netspar samen aan een masterclass voor bestuurders en toezichthouders in de pensioensector.

Het principeakkoord uit 2019 voor de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel, zorgt voor ingrijpende veranderingen. Dit heeft gevolgen voor werkgevers, werknemers, bestuurders en beleidsmakers. De pensioensector moet zich voorbereiden op de toekomst en de uitwerking van het pensioenakkoord. Maar, wat zijn de belangrijkste wijzigingen in het nieuwe pensioenstelsel? En hoe implementeer je het nieuwe pensioencontract? Nyenrode en Netspar hebben samen de driedaagse masterclass ‘Transitie naar een nieuw pensioenstelsel’ ontwikkeld. Hier leren bestuurders en toezichthouders uit de sector de aspecten van de verandering naar het nieuwe stelsel en zijn ze goed voorbereid om aan de bestuurstafel de juiste discussie te voeren.

Nyenrode en Netspar bundelen de krachten met actuele wetenschappelijke kennis, een relevant netwerk en het vertalen van academische inzichten naar de bestuurlijke dynamiek. De eerste masterclass gaat van start op 28 maart a.s. en vindt plaats op Nyenrode Business Universiteit in Breukelen.

Over Neyenrode
Nyenrode ontwikkelt al ruim tien jaar programma’s voor beleidsbepalers in de pensioensector. Het adagium daarbij is ‘vandaag leren, morgen toepassen’. Deelnemers leren direct de theorie te toetsen aan ontwikkelingen in de praktijk.

Over Netspar
Netspar is een kennis- en onderzoeksnetwerk, gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat. In samenwerking met wetenschap, overheid en de pensioensector ontwikkelt en deelt Netspar wetenschappelijke kennis over pensioen en oudedagsvoorziening.  Zo dragen we bij aan een financieel gezonde oude dag in Nederland.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners