Netspar Brief 18 – Hypotheekschuld na looptijd mogelijk problematisch voor gepensioneerden

Voor vijf tot tien procent van de gepensioneerden met een aflossingsvrije hypotheek, geldt dat de betaalbaarheid van hun restschuld na het verstrijken van de looptijd mogelijk problematisch is. Het opnieuw afsluiten van een langlopende, aflossingsvrije lening is vaak niet mogelijk. De aangescherpte voorwaarden rond het verlengen van de hypotheek kunnen zorgen voor flink hogere woonlasten. Tegelijkertijd loopt het inkomen na pensionering terug en beschikt deze groep over te weinig eigen vermogen om betaalbaarheidsproblemen op te vangen.

Lees de Netspar Brief door Mauro Mastrogiacomo (DNB en VU Amsterdam)

De komende twee decennia wordt een grote groep gepensioneerden geconfronteerd met het aflopen van hun aflossingsvrije hypotheek. Voor de overgrote meerderheid levert dit geen betaalbaarheidsproblemen op. Zo’n 23.000 tot 46.000 huishoudens zijn echter mogelijk niet in staat om de woonlasten te dragen wanneer zij onder strengere voorwaarden hun hypotheek moeten verlengen. Het omzetten naar een kortlopende annuïteit zonder hypotheekrenteaftrek kan bijvoorbeeld de woonlasten met een factor negen verhogen. Verhuizen naar een kleinere koopwoning of een huurwoning ligt ook niet altijd voor de hand. Vaak is er sprake van een beperkt financieel vermogen en een inkomen waarmee deze mensen weinig tot niets kunnen aflossen en zeker niet bij lenen, maar wat te hoog is om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning.

Hoewel de hoog-risicogroep niet heel groot is, is deze ook niet te verwaarlozen. Algemeen geldend beleid rondom bijvoorbeeld velenging van de hypotheekrenteaftrek is – gezien de geringe grootte van de groep – waarschijnlijk niet de beste oplossing. Wel is het aan te raden voor deze mensen tot een maatwerkoplossing te komen. Wanneer zij bijvoorbeeld (een deel van) de aflossingsvrije hypotheek mogen voortzetten, kunnen betalingsproblemen voorkomen worden.

Meer weten?
Lees de Netspar Brief of de achterliggende publicatie ‘Betaalbaarheid van schulden na pensionering, renteschokken en vrijwillige aflossingen

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Netspar Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners