Hans Rademaker en Lex Meijdam treden toe tot RvT

Hans Rademaker (CIO Robeco) is door de Stichtingsraad per 1 maart a.s. benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Netspar. Zijn eerste zittingstermijn eindigt 28 februari 2019. Vanuit Robeco wordt nog een opvolger voor Hans in de Stichtingsraad benoemd.
Het College van Bestuur van Tilburg University heeft Lex Meijdam (decaan Tilburg School of Economics and Management) per 1 februari jl benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. Zijn eerste zittingstermijn eindigt 31 januari 2019. In de Stichtingsraad wordt hij opgevolgd door Corien Prins, decaan van Tilburg Law School.
Met de benoemingen van Hans en Lex zijn de twee vacatures in de Raad van Toezicht ingevuld en is de vernieuwde Raad van Toezicht compleet.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie
Netspar Brief       •          Werkprogramma 2019-2023        •         Onderzoeksagenda Netspar NexT

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
B20160708_nationale nederlanden
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners