Hans Rademaker en Lex Meijdam treden toe tot RvT

Hans Rademaker (CIO Robeco) is door de Stichtingsraad per 1 maart a.s. benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Netspar. Zijn eerste zittingstermijn eindigt 28 februari 2019. Vanuit Robeco wordt nog een opvolger voor Hans in de Stichtingsraad benoemd.
Het College van Bestuur van Tilburg University heeft Lex Meijdam (decaan Tilburg School of Economics and Management) per 1 februari jl benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. Zijn eerste zittingstermijn eindigt 31 januari 2019. In de Stichtingsraad wordt hij opgevolgd door Corien Prins, decaan van Tilburg Law School.
Met de benoemingen van Hans en Lex zijn de twee vacatures in de Raad van Toezicht ingevuld en is de vernieuwde Raad van Toezicht compleet.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners